TUYỂN TẬP ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI OLYMPIC NGUYÊN LÝ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY

TUYỂN TẬP ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI OLYMPIC NGUYÊN LÝ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY

 

I. GIỚI THIỆU VỀ GIÁO TRÌNH TUYỂN TẬP ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI OLIMPIC NGUYÊN LÝ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY

 

 Có được tập này, trước hết là công sức ra đề, soạn đáp án của một số thầy giáo dạy- nghiên cứu môn học Nguyên lý máy- chi tiết máy giàu kinh nghiệm, nhiều nhiệt tình với ” Thi olympic”. Tiếp đến là của thầy chấm thi đã trao đổi, góp ý, rút kinh nghiệm. Những người biên soạn đã sưu tầm, suy xét, hoàn chỉnh, thống nhất nội dung và phương pháp nghiên cứu, giải.

 Mong rằng tuyển tập lần đầu này sẽ góp phần vào việc dạy, học, thi,… môn học, nó đặc biệt hữu ích với bạn đọc quan tâm thích đáng tới môn học này.

đề

II. MỤC LỤC

 

                                                                                                                     Trang

Lời nói đầu………………………………………………………………………… 3

Phần thứ nhất. NGUYÊN LÝ MÁY…………………….. 5

A.Đề thi Olympic………………………………………………………………… 7

1. Năm 1999………………………………………………………………. 7

2. Năm 2000……………………………………………………………….. 10

3. Năm 2001………………………………………………………………. 12

4. Năm 2002………………………………………………………………. 15

5. Năm 2003………………………………………………………………. 17

6. Năm 2004………………………………………………………………. 19

7. Năm 2005……………………………………………………………….. 21

8. Năm 2006……………………………………………………………….. 24

9. Năm 2007……………………………………………………………….. 26

10. Năm 2008……………………………………………………………… 29

11. Năm 2009……………………………………………………………… 31

B. Đáp án và đánh giá điểm thi Olympic Nguyên lý máy…………. 34

1. Năm 1999………………………………………………………………… 34

2. Năm 2000……………………………………………………………….. 38

3. Năm 2001……………………………………………………………….. 44

4. Năm 2002……………………………………………………………….. 49

5. Năm 2003……………………………………………………………….. 54

6. Năm 2004……………………………………………………………….. 60

7. Năm 2005……………………………………………………………….. 67

8. Năm 2006……………………………………………………………….. 75

9. Năm 2007………………………………………………………………… 83

10. Năm 2008………………………………………………………………. 90

11. Năm 2009………………………………………………………………. 99

Phần thứ hai. CHI TIẾT MÁY………………………………. 105

A. Đề góp và đề thi Olympic toàn quốc………………………………….. 107

1. Năm 2002………………………………………………………………………… 107

Đề góp………………………………………………………………………….. 107

Đề thi……………………………………………………………………………. 109

2. Năm 2003………………………………………………………………………… 112

Đề góp………………………………………………………………………….. 112

Đề thi……………………………………………………………………………. 120

3. Năm 2004………………………………………………………………………….  122

Đề góp………………………………………………………………………….. 122

Đề thi……………………………………………………………………………. 133

4. Năm 2005………………………………………………………………………… 136

Đề góp…………………………………………………………………………. 136

Đề thi…………………………………………………………………………… 143

5. Năm 2006……………………………………………………………………….. 146

Đề góp…………………………………………………………………………. 146

Đề thi…………………………………………………………………………… 154

6. Năm 2007………………………………………………………………………… 156

Đề góp………………………………………………………………………….. 156

Đề thi……………………………………………………………………………. 163

7. Năm 2008…………………………………………………………………………. 165

Đề góp…………………………………………………………………………… 165

Đề thi…………………………………………………………………………….. 169

8. Năm 2009…………………………………………………………………………. 171

Đề thi…………………………………………………………………………….. 172

B. Đáp án đề thi Olympic Chi tiết máy……………………………………… 176

1. Năm 2002………………………………………………………………….. 176

2. Năm 2003………………………………………………………………….. 181

3. Năm 2004…………………………………………………………………… 187

4. Năm 2005…………………………………………………………………… 195

5. Năm 2006…………………………………………………………………… 203

6. Năm 2007…………………………………………………………………… .209

7. Năm 2008…………………………………………………………………… 215

8. Năm 2009…………………………………………………………………… 222

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và nhà xuất bản.

Link Tham Khảo

 

 

Rate this post

Bình luận với Facebook