TRUYỀN DẪN THỦY LỰC TRONG CHẾ TẠO MÁY

TRUYỀN DẪN THỦY LỰC TRONG CHẾ TẠO MÁY

 

 

I. GIỚI THIỆU TRUYỀN DẪN THỦY LỰC TRONG CHẾ TẠO MÁY

 

Trước tình hình ấy, xuất bản một bộ sách này để phục vụ cho việc thiết kế, chế tạo, sử dụng, sửa chữa và bảo quản các máy móc thủy lực là rất cần thiết.

Sách dùng chủ yếu cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật công tác trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, sửa chữa và sử dụng các máy móc có truyền dẫn thủy lực.

Sách cũng còn dùng cho học sinh đại học và trung học chuyên nghiệp và công nhân lành nghề thuộc các ngành chế tạo máy.

Đơn vị dùng trong sách là đơn vị thông thường. Bạn đọc cần đối chiếu với đơn vị đo lường hợp pháp của nhà nước xin xem bảng đối chiếu trang 4.

 

 

truyền dẫn

 

 

II. MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1
LÝ THUYẾT CƠ SỞ

Chương 1. Các vấn đề chung

Chương 2. Chất lỏng làm việc

Chương 3. Mất mát thủy lực

PHẦN 2
CÁC PHẦN TỬ THÔNG DỤNG

Chương 4. Bơm và động cơ thủy lực

Chương 5. Xylanh thủy lực

Chương 6. Cơ cấu phân phối

Chương 7. Cơ cấu điều chỉnh

Chương 8. Lọc chất lỏng

Chương 9. Cơ cấu làm kín

Chương 10. Đường ống và các bộ nối ống

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook