Các phương pháp gia công tinh

 

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TINH

 

Các pp gia cong tinh

 

 

Sự phát triển của nền kinh tế quốc dân đòi hỏi ngành cơ khí phải nhanh chóng chế tạo ra số lượng lớn máy móc và thiết bị với công suất và tốc độ cao. Công suất và tốc độ của máy phụ thuộc vào độ chính xác và chất lượng bề mặt gia công. Do đó, nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng được các phương pháp và điều kiện gia công chi tiết để đạt độ chính xác và chất lượng bề mặt hợp lý.

Tính chất sử dụng của chi tiết không chỉ phụ thuộc vào tính chất cơ lý của vật liệu, mà còn phụ thuộc vào trạng thái của lớp bề mặt. Thực tế cho thấy các chi tiết được chế tạo từ một loại vật liệu như nhau nhưng theo các phương pháp công nghệ và chế độ cắt khác nhau sẽ có tính chất của lớp bề mặt khác nhau. Tuổi thọ của các chi tiết này có thể khác nhau hàng chục lần.

Chất lượng bề mặt của chi tiết được hình thành trong quá trình thực hiện các nguyên công có tính đến yếu tố di truyền công nghệ (tính in dập). Tuy nhiên, quan trọng nhất là các nguyên công gia công tinh, bởi vì ở các nguyên công này các đặc tính chất lượng của lớp bề mặt được hình thành rõ nét. Điều này nói lên tần quan trọng của các phương pháp gia công tinh trong quy trình công nghệ và sự cần thiết phải xác định phương pháp gia công hợp lý với chế độ cắt tối ưu.

Trong sản xuất đã và đang ứng dụng nhiều phương pháp gia công tinh khác nhau. Các phương pháp này có thể tập trung lại thành bốn nhóm chính là: gia công bằng dụng cụ cắt có lưỡi, gia công bằng các hạt mài kết dính, gia công bằng các hạt mài tự do và gia công bằng biến dạng dẻo bề mặt.

Mỗi một phương pháp có đặc thù riêng với khả năng công nghệ và phạm vi ứng dụng nhất định.

Để nâng cao hiệu quả của các nguyên công gia công tinh cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu để tìm ra những điều kiện công tối ưu và sử dụng các thiết bị hợp lý.

Mục lục:

Lời nói đầu

Chương 1. Chất lượng bề mặt chi tiết máy

Chương 2. Gia công tinh bề mặt chi tiết máy bằng dụng cụ có lưỡi

Chương 3. Mài bằng các loại đá mài

Chương 4. Mài khôn

Chương 5. Mài nghiền bề mặt chi tiết máy

Chương 6. Mài siêu tinh xác

Chương 7. Mài bằng đai mài

Chương 8. Gia công điện hoá

Chương 9. Gia công tinh bằng hạt mài tự do

Chương 10. Đánh bóng bề mặt chi tiết máy

Chương 11. Gia công chi tiết bằng biến dạng dẻo lớp bề mặt

Chương 12. Hiệu quả kinh tế của các phương pháp gia công tinh

 

Link tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook