Bài giảng thiết kế kỹ thuật – Nguyễn Hồng Thái

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT – NGUYỄN HỒNG THÁI

bài giảng thiết kế kỹ thuật

 

Chương I: Kiến thức cơ sở về Solidwork

Trong chương trình này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về Solidwork, cách tạo một bản phác thảo đối tượng 2D, làm quen với giao diện của Solidwork, các thanh công cụ  và tính năng của nó. Giúp người đọc dễ dàng hơn khi tìm hiểu các chương tiếp theo.

1.1 Bắt đầu với Solidwork.

Bước 1: Mở một Assembly. Bằng cách nhấp vào biểu tượng Assemnly.

Bước 2: Đồng thời mở các bản Part.

Bước 3: Trên thanh công cụ Window chọn Window/ (Tile Horizontally hoặc Tile Vertically).

Bước 4: Dùng chuột trái gắp ( trực tiếp vào các chi tiết).

Các bước tiếp theo xem tiếp theo ở chương 7 này chỉ giới thiệu cách bắt đầu với một bản vẽ lắp.

  • * Chọn Drawing: Khi đó, bạn đã phải có các bản vẽ chi tiết của các chi tiết hoặc cụm chi tiết.
  • Các bước để thực hiện như sau:
  • Bước 1: Mở một bản vẽ Drawing
  • Bước 2: Mở bản vẽ chi tiết hoặc cụm chi tiết cần vẽ các bản vẽ hình chiếu.
  • Bước 3: Trên thanh công cụ Window chọn Window/ ( Tile Horizontally hoặc Tile Vertically)
  • Bước 4: Dùng chuột gắp vào biểu tượng Assem1 trên bản vẽ lắp hoặc bản vẽ chi tiết chuyển sang bản vẽ Drawing.
  • 1.2. Mở một file đã có:
  • Chạy chương trình Solidworks thông thường mặc định 3 kiểu ( bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ kỹ thuật) với các đuôi tương ứng (*.sldprt, *.sldasm, *slddrw).
  • 1.3 Môi trường phát thảo trong solidworks.
  • Phác thảo là bước đầu tiên để thiết kế các mô hình, các chi tiết máy chúng được thực hiện trên các mặt phẳng ( thường là các biên dạng của chi tiết), tùy vào độ phức tạp hình học của các chi tiết khác nhau mà ứng với mỗi chi tiết người thiết kế phải tạo các mặt phác thảo khác nhau. Thông thường, Solidworks mặc định mặt phác thảo là Front và thường có các mặt Top, Right là đủ với các chi tiết đơn giản với các chi tiết phức tạp, ví dụ các mặt xoắn vít thì khi thiết kế phải thêm một số mặt phác thảo phụ trợ được tạo từ lệnh Plane sẽ được trình bày ở phần.. của tài liệu.

 

(Còn tiếp)

 

Link tham khảo

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook