Bài giảng môn học cầu thép – TS Lê Thị Bích Thủy

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CẦU THÉP – TS LÊ THỊ BÍCH THỦY

bai giang mon hoc cầu thép

Phần I: Cầu BTCT liên hợp

Phần II: Cầu dầm thép tiết di – liên hộp

Chương I: Kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp trong xây dựng cầu

I. Sự xuất hiện và phát triển của kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp

II. Phân loại kết cấu liên hợp thép – BTCT. Các hình thức gây tạo và điều chỉnh ứng suất.

III. Tính kinh tế của kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp.

Chương II: Cấu tạo kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp

I. Tiết diện ngang kết cấu nhịp liên hợp

II. Kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp thông thường ( không gây tạo hoặc điều chỉnh ứng suất.

III. Kết cấu nhịp thép – BTCT liên hợp có thể gây tạo hoặc điều chỉnh ứng suất.

Chương III. Tính toán nội lực hoặc biến dạng cho tải trọng và DƯL

I. Các giai đoạn làm việc và đặc điểm tính toán khi gây tạo và điều chỉnh ứng suất.

II. Sự cùng tham gia làm việc của bản BTCT và thép trong tiết diện liên hợp.

III. Tính ảnh hưởng từ biến  của bê tông và ép xít nối bản lắp ghép.

Chương IV: Tính toán tiết diện do tải trọng và lực ứng suất trước

I. Các tiêu chuẩn trạng thái giới hạn về cường độ và các trường hợp tính toán t/d

II. Các công thức kiểm tra cường độ tiết diện thép – BTCT liên hợp theo các trường hợp tính toán .

III. Kiểm tra về mỏi của tiết diện thép – BTCT liên hợp.

IV. Kiểm tra về nứt.

Chương V: Tính toán kết cấu nhịp liên hợp do co ngót bê tông và nhiệt độ thay đổi

I. Ảnh hưởng co ngót của bê tông.

II. Ảnh hưởng của nhiệt độ thay đổi.

III. Xác định nội lực và ứng suất do co ngót của bê tông và nhiệt độ thay đổi.

IV. Kiểm tra cường độ và chống nứt của tiết diện có thể đến co ngót của bê tông và nhiệt độ thay đổi.

Phần II.

Chương I. Giới thiệu cầu dầm thép tiết diện hộp

I. Khái niệm.

II. Đặc điểm tiết diện và kích thước cơ bản cầu dầm hộp

III. Giới thiệu một số cầu dầm hộp đã được xây dựng.

Chương II. Tính toán kết cấu dầm tiết diện hộp.

I. Khái niệm

II. Đặc điểm tiết diện và kích thước cơ bản cầu dầm hộp

III. Giới thiệu một số cầu dầm hộp đã được xây dựng.

link tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook