Bài giảng môn học máy công cụ 1 – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

BÀI GIẢNG MÔN HỌC MÁY CÔNG CỤ 1 – ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

bai giang mon hoc may cong cụ 1

Mục lục

Chương I: Cơ bản về máy công cụ

1.1 Giới thiệu máy công cụ

1.2 Các tiêu chí đánh giá đánh giá chất lượng máy công cụ

1.3 Phương pháp tạo hình trên máy công cụ

1.4 Phân loại chuyển động trong máy công cụ

1.5 Truyền dẫn động học trong máy công cụ

1.6 Liên kết động học của máy công cụ

1.7 Cấu trúc động học máy công cụ

1.8 Điều chỉnh động học máy công cụ

Chương II: Máy công cụ vạn năng

2.1 Máy tiện

2.1.2 Công cụ và phân loại

2.1.3 Máy khoan – Máy Doa – Máy tổ hợp

2.2.1 Máy khoan

2.2.2 Máy Doa

2.2.3 Máy tổ hợp

2.4 Máy bào – máy xọc – máy chuốt

2.5 Máy mài

Chương III

Các phương pháp gia công bánh răng trụ

Phương pháp chép hình

Phương pháp bao hình

Máy phay lăn răng

Công cụ và nguyên lí tạo hình biên dạng răng

Các sơ đồ gia công và sơ đồ cấu trúc động học máy

Điều chỉnh động học máy phay lăn răng

Máy xọc răng bao hình

Công dụng và nguyên lí tạo hình biên dạng răng

Sơ đồ gia công và sơ đồ cấu trúc động học máy

Điều chỉnh động học máy xọc răng bao hình

Các cơ cấu đặc biệt của máy xọc răng

Máy mài răng

Công dụng và nguyên lí mài răng

Các sơ đồ gia công và sơ đồ cấu trúc động học máy

Điều chỉnh động học máy mài răng bao hình

Các máy gia công và sơ đồ cấu trúc động học máy

Điều chỉnh động học mài răng bao hình

Các máy gia công bánh răng khác

Máy phay then hoa

Máy gia công thanh răng

Máy cán răng

Máy tiện răng

Máy cắt răng bằng dao phay răng lược

Chương IV: Các máy gia công ren

Các phương pháp gia công ren

Máy phay ren

Các phương pháp phay ren

Máy phay ren 561

Máy cán ren

Các phương pháp cán ren

Máy cán ren hướng kính 5933

Các tiện ren chính xác

Cơ cấu hiệu chỉnh bước ren chính xác

Điều chỉnh máy tiện ren chính xác

Máy mài ren

Các sơ đồ mài ren

Máy mài ren 5822

 

Link tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook