Mechanism – Lắp ráo tạo chuyển động – Nguyễn Minh Tuân

MECHANISM – LẮP RÁP TẠO CHUYỂN ĐỘNG – NGUYỄN MINH TUÂN

mechanism lắp ráp tạo chuyển động

I. Pin conection

Đặc điểm: Kiểu lắp ghép này cho phép chi tiết lắp vào bị hạn chế 5 bậc tự do, chi tiết lắp vào có thể chuyển động xoay quanh một trục.

Ví dụ: Fan assembly

II. Spider conection

Đặc điểm: Kiểu lắp ghép này cho phép chi tiết lắp vào bị hạn 5 bậc tự do, chi tiết lắp vào tịnh tiến theo một phương.

Ví dụ: Crank.asm

III. Cylinder conection

Đặc điểm: Kiểu lắp ghép này cho phép chi tiết lắp vào bị hạn chế 4 bậc tự do, chi tiết lắp vào có thể tạo chuyển động tịnh tiến theo một trục, và có thể xoay được theo trục đó.

Ví dụ: Bolt_nut.asm

IV. Planar conection

Đặc điểm: Kiểu lắp ghép này cho phép chi tiết lắp vào hạn chế 3 bậc tự do, chi tiết lắp vào có thể tạo chuyển  tịnh tiến theo 2 hướng trên một mặt phẳng và có thể xoay được theo trục động luôn vuông góc với mặt phẳng đó.

Ví dụ: Planar_rabot.asm

V. Ball conection.

Đặc điểm: Kiểu lắp ghép này cho phép chi tiết lắp vào bị hạn chế 3 bậc tự do tịnh tiến, chi tiết lắp ghép vào có thể tạo chuyển động xoay tự do theo 3 trục x,y,z.

Ví dụ: Toggle_switch.asm

link tham khảo: 

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook