Bài giảng đào tạo tư vấn giám sát – PGS.TS Nguyễn Viết Trung

Bài giảng đào tạo tư vấn giám sát – PGS.TS Nguyễn Viết Trung

dao tao tư vấn giám sát

Công tác giám sát thi công kết cấu BTCT liên quan đến phạm vi khá rộng bao gồm từ khâu giám sát nguyên vật liệu ( cát, đá, xi măng,…) và vật chuyên dụng ( cáp, neo, cốt thép,…) đến các hạng mục thi công khác nhau này lại được thi công theo nhiều công nghệ khác nhau như: đổ bê tông dưới nước, đúc sẵn, đúc hẫng, đúc đẩy, bê tông bơm, bê tông phun, bê tông đầm cán lăn,… Vì vậy trong phạm vi tài liệu này chỉ thống hóa lại những vấn đề quan trọng nhất mà kỹ sư giám sát thường gặp phải.

Ngoài ra, vì tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu BTCT hiện hành ở nước ta chưa đề cập tỷ mỷ đến những công nghệ  mới áp dụng trong xây dựng công trình giao thông trong khoảng 5 năm trở lại đây, nên các vấn đề công nghệ mới sẽ được nói đến nhiều hơn những gì đã được giới thiệu trong Giáo trình Đại học và trong Tiêu chuẩn thông dụng.

Yêu cầu chung đối với công tác giám sát kết cấu BTCT là phải ép buộc và hướng dẫn Nhà thầu đảm bảo thực hiện đúng mọi quy định đã được cụ thể hóa trong các văn bản kỹ thuật có hiệu lực pháp lý, sao cho bất kỳ hạng mục kết cấu tạo nào cũng đạt đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ và giảm chi phí trong khuôn khổ dự toán của dự án.

Tư vấn giám sát phải nắm vững trước hết là Điều kiện Hợp đồng và Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan của Hợp đồng, bởi vì  trong đó đã tóm tắt những yêu cầu cụ thể của dự án. tiếp theo cần phải hiểu và có sẵn để tra cứu kịp thời các tiêu chuẩn xây dựng ở cấp TCVN và cấp TCN có nội dung liên quan đến công tác BTCT trong dự án của mình.

 

link tham khảo

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook