Bài giảng Dung sai lắp ghép- PGS.TS. Nguyễn Văn Yến

Bài giảng Dung sai lắp ghép- PGS.TS. Nguyễn Văn Yến

dung sai lap ghep

Dung sai – lắp ghép là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí. Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để thiết kế các chi tiết máy, các mối ghép và thiết lập các bản vẽ cơ khí.

Học phần Dung sai lắp ghép có 02 đơn vị học trình. Điểm học tập của sinh viên được đánh giá qua bài kiểm tra giữa học kỳ, bài thi kết thúc học phần và điểm chuyên cần. Hình thức thi tự luận. Điểm chuyên cần được đánh giá qua việc hoàn thành các bài tập trong quá trình học và thời gian có mặt trên lớp của sinh viên.

Giáo trình sử dụng để học môn học này là sách ” Dung sai và lắp ghép” của tác giả Ninh Đức Tốn, do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản năm 2006

Trước khi học môn học Dung sai và lắp ghép, sinh viên cần được trang bị các kiến thức về Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí đại cương, Cơ sở thiết kế máy.

Nội dung của môn học Dung sai và Lắp ghép được trình bày trong 5 chương.

Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong Dung sai lắp ghép

Chương 2: Dung sai lắp ghép trụ trơn

Chương 3: Dung sai các yếu tố hình học của chi tiết máy

Chương 4: Dung sai các lắp ghép điển hình

Chương 5: Chuỗi kích thước và cách ghi kích thước

Link tham khảo

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook