TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY- PGS. TS. NGÔ VĂN QUYẾT

TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY- PGS. TS. NGÔ VĂN QUYẾT

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY

 

Sách trình bày theo hướng nâng cao kỹ năng thiết kế Chi tiết máy trên máy vi tính và kỹ năng sử dụng phối hợp, hài hòa phần mềm toán học và phần mềm cơ học trong việc tự động hóa tính toán thiết kế tối ưu các chi tiết  máy có công dụng chung trên cơ sở các sách giáo khoa mới nhất về Chi tiết máy ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài.

 

Phương pháp trình bày ngắn gọn, dễ hiểu theo hướng thực hành thiết kế cơ khí trên máy tính cá nhân với công nghệ kích chuột và xem. Sách không nhắc lại những lý thuyết, những công thức tính toán trình bày trong các sách giáo khoa về Chi tiết máy, mà chỉ trình bày trình tự các bước tự động tính toán thiết kế để nhận được sản phẩm mong muốn. Trong phần phụ lục có giới thiệu một số bản vẽ lắp của một số loại hộp giảm tốc và một số bản vẽ chế tạo các chi tiết điển hình

 

 

TỰ ĐỐNG HÓA CHI TIẾT

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
BẢNG 1. MỘT SỐ KÝ HIỆU QUY ƯỚC THEO TCVN
BẢNG 2. MỘT SỐ KÝ HIỆU QUY ƯỚC CHÍNH TRONG
PHẦN MỀM MĐT
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM TRỢ GIÚP TỰ
ĐỘNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY

Chương 1. Giới thiệu về phần mềm trợ giúp tính toán Maple

1.1. Giới thiệu vắn tắt

1.2. Đặc điểm nổi bật của Maple

1.3. Phần mềm Maple 6

Chương 2. Giới thiệu về phần mềm trợ giúp thiết kế MĐT

2.1. Giới thiệu vắn tắt

2.2. Đặc điểm nổi bật của MĐT

2.3. Phần mềm MĐT 6

Chương 3. Những quan điểm về tự động hóa thiết kế chi tiết máy

3.1. Những nội dung thiết kế máy

3.2. Những nội dung thiết kế chi tiết máy

3.3. Các chỉ tiêu về khả năng làm việc của chi tiết máy

3.4. Những quan điểm về tự động hóa thiết kế chi tiết máy

PHẦN 2. TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN NHỜ SỰ TRỢ GIÚP
CỦA PHẦN MỀM MAPLE 6

Chương 4. Chương trình tự động hóa tính toán bộ truyền đai

4.1. Chọn loại đai

4.2. Tính toán các thông số hình học, kích thước

4.3. Kiểm tra các điều kiện góc ôm và định kích thước bánh đai

4.4. Xác định các lực tác dụng lên trục và kiểm bền

Chương 5. Chương trình tự động hóa tính toán bộ truyền xích

5.1. Chọn loại xích

5.2. Kiểm nghiệm các điều kiện bền

5.3. Tính các thông số hình học đĩa xích

5.4. Xác định lực tác dụng lên trục

Chương 6. Chương trình tự động hóa tính toán bánh răng trụ

6.1. Chọn động cơ

6.2. Phân phối tỷ số truyền

6.3. Thiết kế bộ truyền đai

6.4. Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ

6.5. Thiết kế trục

6.6. Tính toán chọn ổ

Chương 7. Chương trình tự động hóa tính toán bánh răng

7.1. Các thông số đầu vào

7.2. Thiết kế bộ truyền bánh răng nón

7.3. Xác định các lực tác dụng lên các bánh răng khi làm việc

Chương 8. Chương trình tự động hóa tính toán trục vít- bánh vít 

8.1. Các thông số đầu vào

8.2. Chọn vật liệu

8.3. Tính toán các thông số hình học

8.4. Xác định các lực tác dụng lên trục vít- bánh vít khi làm việc

8.5. Tính nhiệt truyền động trục vít

Chương 9. Chương trình tự động hóa tính toán trục

9.1. Các thông số tính toán cơ bản

9.2. Các thông số tính bền mỏi, độ võng và góc xoay của trục

9.3. Các công thức tính toán chủ yếu

9.4. Các bảng số liệu thường dùng

9.5. Chương trình tính toán trục vít

Chương 10. chương trình tự động hóa tính toán ổ trục

10.1. Chọn loại ổ lăn

10.2. In kết quả tính toán

PHẦN 3. TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY NHỜ
SỰ TRỢ GIÚP CỦA PHẦN MỀM MĐT 6

Chương 11. Tự động tính chọn mối ghép đinh tán

11.1. Giới thiệu các loại đinh tán

11.2. Giới thiệu các bước tự động tính chọn

11.3. Ví dụ

Chương 12. Tự động tính chọn mối ghép bulong

Chương 13. Tự động tính chọn truyền động đai

13.1. Giới thiệu các loại dây đai

13.2. Giới thiệu các bước tự động tính chọn

13.3. Ví dụ

Chương 14. Tự động tính chọn truyền động xích

14.1. Giới thiệu các loại xích

14.2. Giới thiệu các bước tự động tính chọn

14.3. Ví dụ

Chương 15. Tự động tính chọn truyền động bánh răng trụ

15.1. Giới thiệu các loại bánh răng trụ

15.2. Giới thiệu các bước tự động tính chọn

15.3. Ví dụ

Chương 16. Tự động tính chọn trục

16.1. Giới thiệu các loại trục

16.2. Giới thiệu các bước tự động tính chọn

16.3. Ví dụ

Chương 17. Tự động tính chọn ổ trượt

17.1. Giới thiệu các loại ổ trượt

17.2. Giới thiệu các bước tự động tính chọn

17.3. Ví dụ

Chương 18. Tự động tính chọn ổ lăn

18.1. Giới thiệu các loại ổ lăn

18.2. Giới thiệu các bước tự động tính chọn

18.3. Ví dụ

Chương 19. Tự động tính chọn lò xo

19.1. Giới thiệu các loại lò xo

19.2. Giới thiệu các bước tự động tính chọn

19.3. Ví dụ

Chương 20. Hướng dẫn chung về lựa chọn vật liệu tối ưu

20.1. Yêu cầu về tính năng sử dụng

20.2. Yêu cầu về tính công nghệ

20.3. Yêu cầu về tính kinh tế

20.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn xã hội

Phụ lục 1: Ví dụ tính toán thiết kế một hệ dẫn động cơ khí

Yêu cầu thiết kế động cơ- hộp giảm tốc trục vít- bánh vít- băng tải

Phụ lục 2: Các tùy chọn khi thiết kế

Phụ lục 3: Bảng chuyển đổi đơn vị

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook