Sách Kỹ Thuật Xử Lý Không Khí Ẩm – Nguyễn Đức Hùng

 I. Kỹ thuật xử lý không khí ẩm

Cuốn sách Kỹ thuật xử lý không khí ẩm nhằm góp phần cung cấp các số liệu tham khảo cần thiết để thực hành thiết kế, chế tạo các thiết bị loại ẩm và các không gian hệ thống, tạo môi trường không khí khô trong sản xuất công nghiệp hiện đại cũng như bảo quản, niêm cất

vật tư, trang thiết bị kỹ thuật cho các ngành công nghiệp cũng như cho vũ khí trang bị kỹ thuật của Quốc phòng và An ninh.

 

Kỹ thuật xử lý không khí ẩm
Kỹ thuật xử lý không khí ẩm – Nguyễn Đức Hùng
Mục lục:Lời nói đầu
Chương 1: Không khí và không khí ẩm
1.1 Không khí
1.2 Không khí ẩm: hỗn hợp không khí – nước
1.3 Biểu đồ trạng thái: nhiệt độ – độ ẩm
Chương 2: Tác động không khí ẩm và yêu cầu xử lý độ ẩm
2.1 Tác động của không khí ẩm
2.2 Tác động không khí ẩm đối với vật liệu
2.3 Tác động của không khí ẩm đến quá trình công nghệ
Chương 3: Đặc trưng khí hậu Việt Nam
3.1 Đặc điểm chung
3.2 Nắng nóng
3.3 Mưa, ẩm
Chương 4: Tái ẩm
4.1 Xác định độ ẩm, nhiệt độ bên trong và bên ngoài
4.2 Xác định các thành phần ẩm dư thừa
4.3 Biện pháp hạn chế tải ẩm
Chương 5: Kỹ thuật xử lý không sử dụng thiết bị
5.1 Thông gió tự nhiên
5.2 Sử dụng vật liệu xốp
5.3 Sử dụng các chất hút ẩm
Chương 6: Kỹ thuật giảm và kiểm soát ẩm bằng thiết bị
6.1 Thiết bị và hệ thống xử lý ẩm theo nguyên lý làm lạnh khí
6.2 Máy hút ẩm theo nguyên lý hấp thụ hoặc hấp thụ
6.3 So sánh các biện pháp và thiết bị xử lý ẩm
6.4 Các loại máy hút ẩm theo nguyên lý hấp thụ
Chương 7: Phương pháp thiết kế hệ thống điều hoà không khí kết hợp máy hút ẩm hấp thụ
7.1 Công suất máy hút ẩm hấp thụ, các yếu tố ảnh hưởng
7.2 Hệ thống chỉ tiêu, yêu cầu xử lý độ ẩm
7.3 Hệ thống yêu cầu xử lý cả nhiệt độ và độ ẩm
7.4 Phạm vi sử dụng của máy hút ẩm hấp thụ
Chương 8: Đo và điều khiển độ ẩm
8.1 Đo và chỉ thị độ ẩm
8.2 Điều khiển độ ẩm
Chương 9: Các ứng dụng tiêu biểu của kỹ thuật xử lý ẩm
9.1 Trên thế giới
9.2 Tại Việt Nam

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook