THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

 

Đồ án công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy, đồng thời đồ án này cũng là một đồ án bắt buộc đối với một số ngành như ô tô, động cơ đốt trong, Máy chính xác, cơ tin kỹ thuật,… Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy hướng dẫn sinh viên giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo máy sau khi đã nghiên cứu các giáo trình cơ bản của ngành chế tạo máy.

 

Khi thiết kế đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy sinh viên sẽ làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn và có khả năng kết hợp, so sánh những kiến thức lý thuyết với thực tế sản xuất.

 

Mặt khác khi thiết kế đồ án, sinh viên phải phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo để giải quyết một vấn đề công nghệ cụ thể. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, sinh viên phải nghiên cứu kỹ những giáo trình như Công nghệ chế tạo máy, Máy cắt, nguyên lý cắt kim loại, Đồ gá và các giáo trình có liên quan của chuyên ngành Chế tạo máy.

 

Tài liệu này được biên soạn dự trên cơ sở của tài liệu đã được xuất bản năm 1987 có sửa chữa, bổ sung thêm một số phần để tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng thuận lợi hơn, giảm được thời gian đi tìm tài liệu khác. Ngoài ra, tài liệu này không chỉ được dùng để  thiết kế đồ án môn học mà còn làm tài liệu tham khảo khi thiết kế đồ án tốt nghiệp.

 

 

 

đồ án

 

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1:
NỘI DUNG VÀ TRÌNH Tự THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN
HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

1.1. Nội dung đồ án môn học công nghệ chế tạo máy

1.1.1. Khối lượng tính toán

1.1.2. Khối lượng bản vẽ

1.2. Trình tự thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy

CHƯƠNG 2:
PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG VÀ XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT

2.1. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết

2.2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết

2.2.1. Bánh răng

2.2.2. Chi tiết dạng hộp

2.2.3. Chi tiết dạng trục

2.3. Xác định dạng sản xuất

CHƯƠNG 3:
XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI VÀ THIẾT KẾ
BẢN VẼ CHI TIẾT LỒNG PHÔI

3.1. Xác định phương pháp chế tạo phôi

3.1.1. Phôi thép thanh

3.1.2. Phôi dập

3.1.3. Phôi rèn tự do

3.1.4. Phôi đúc

3.1.5. Tính giá thành phôi

3.2. Thiết kế bản vẽ chi tiết lồng phôi

CHƯƠNG 4:
THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT

4.1. Xác định đường lối công nghệ

4.2. Chọn phương pháp gia công

4.3. Lập tiến trình công  nghệ

4.4. Thiết kế nguyên công

4.4.1. Lập sơ đồ gá đặt

4.4.2. Chọn máy

4.4.3. Chọn dụng cụ cắt

4.4.4. Tra lượng dư

4.4.5. Tra chế độ cắt

4.4.6. Tính chế độ cắt

4.4.7. Xác định chế độ cắt khi gia công dòng thời gian bằng nhiều dao

4.4.8. Ví dụ thiết kế nguyên công

4.5. Tính lượng dư gia công

Ví dụ tính lượng dư gia công

4.6. Xác định thời gian nguyên công

4.6.1. Xác định thời gian cơ bản theo công thức

4.6.2. Xác định thời gian cơ bản theo công thức gần đúng và đồ thị

4.7. Xác định số lượng máy và xây dựng các đồ thị

4.7.1. Xác định nhịp sản xuất

4.7.2. Xác định số lượng máy sử dụng

4.7.3. Xác định các hệ số

4.7.4. Xây dựng đồ thị

4.8. Thiết kế sơ đồ nguyên công

CHƯƠNG 5:
TÍNH VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ

5.1. Thành phần của đồ gá

5.2. Yêu cầu đối với các loại đồ gá điển hình

5.2.1. Đồ gá khoan

5.2.2. Đồ gá phay

5.2.3. Đồ gá tiện

5.2.4. Đồ gá mài

5.2.5. Đồ gá chuốt

5.3. Trình tự thiết kế đồ gá

5.4. Phương pháp tính lực kẹp

5.4.1. Tính lực kẹp khi tiện

5.4.2. Tính lực kẹp khi khoan

5.4.3. Tính lực kẹp khi phhay

5.5. Xác định sai số chế tạo cho phép của đồ gá

5.5.1. Các thành phần của sai số gá đặt

5.5.2. Ví dụ tính sai số chế tạo cho phép của đồ gá

5.6. Điều kiện kỹ thuật của đồ gá

5.7. Nghiên cứu cải tiến kết cấu đồ gá

5.8. Bản vẽ đồ gá

5.9. Một số ví dụ về tính lực kẹp

CHƯƠNG 6:
TÍNH TOÁN KINH TẾ CỦA QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

6.1. Tính giá thành từng phần

6.1.1. Gía thành phôi

6.1.2. Chi phí trả lương

6.1.3. Gía thành điện năng

6.1.4. Chi phí sử dụng dụng cụ

6.1.5. Chi phí khấu hao máy

6.1.6. Chi phí sửa chữa máy

6.1.7. Chi phí sử dụng đồ gá

6.2. Tính giá thành chi tiết

6.3. Hiệu quả kinh tế khi gia công trên máy CNC

CHƯƠNG 7:
THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ

7.1.Khái niệm chung

7.2. Xác định quy mô sản xuất

7.3. Xác định số lượng máy sử dụng

7.4. Thiết kế các bộ phận phụ của phân xưởng

7.5. Chọn thiết bị vận chuyển

7.5.1. Tính toán khối lượng vận chuyển của phân xưởng cơ khí

7.5.2. Chọn thiết bị vận chuyển giữa các nguyên công

7.6. Thiết kế mặt bằng bố trí này

7.7. Tính công suất điện tiêu thụ

7.8. Thiết kế chỗ làm việc

7.9. An toàn lao động trong phân xưởng cơ khí

CHƯƠNG 8:
VIẾT THUYẾT MINH VÀ CHUẨN BỊ BẢO VỆ

8.1. Viết thuyết minh đồ án

8.2. Chuẩn bị bảo vệ

8.2.1. Bản vẽ chi tiết

8.2.2. Bản vẽ sơ đồ gia công

8.2.3. Bản vẽ đồ gá

8.2.4. Thuyết minh đồ án

PHẦN PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook