THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH- PLC

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH- PLC

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH- PLC

 

Hiện nay, việc sử dụng các bộ điều khiển khả trình- PLC trong công nghiệp là rất phổ biến. Do đó đối với sinh viên Cao đẳng và Đại học các ngành Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Tự động hóa rất cần được trang bị kiến thức về các bộ điều khiển khả trình PLC. Trước nhu cầu đó chúng tôi biên soạn cuốn sách này nhằm cung cấp cho bạn đọc kiến thức về bộ điều khiển khả trình PLC từ có bản đến nâng cao, thiết bị được sử dụng là PLC họ FX của hãng Mitsubishi.

 

Cuốn sách: THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH- PLC gồm có 6 chương:

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ thống điều khiển công nghiệp và các khái niệm cơ bản về PLC.

Chương 2: Giới thiệu về các loại PLC của hãng Mitsubishi và khả năng ứng dụng của từng loại PLC. Giới thiệu về phần cứng của PLC FX2N.

Chương 3: Tập lệnh cơ bản của PLC FX2N và các ví dụ ứng dụng trong thực tế.

Chương 4: Tập lệnh ứng dụng của PLC FX2N.

Chương 5: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MELSOFT GX DEVELOPER V8.0.

Chương 6: Hướng dẫn sử dụng phần mềm  FX- TRN- BEG- E.

 

thiết bị

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. Khái niệm về hệ thống điều khiển công nghiệp

1.2. Khái niệm về bộ điều khiển lập trình PLC 

Câu hỏi ôn tập chương 1

CHƯƠNG 2
 PLC HÃNG MITSUBISHI HỌ FX DÒNG FX2N

2.1. Các họ PLC hãng Mitsubishi

2.2. PLC họ FX

2.3. PLC họ FX dòng FX2N 

Câu hỏi ôn tập chương 2

CHƯƠNG 3
TẬP LỆNH CƠ BẢN

3.1. Lệnh nạp tiếp điểm thường mở, thường đóng vào thanh nguồn

3.2. Lệnh đầu vào

3.3. Nối tiếp tiếp điểm thường mở, tiếp điểm thường đóng

3.4. Lệnh nối song song tiếp điểm thường mở, tiếp điểm thường đóng

3.5. Lệnh lấy sườn lên, sườn xuống

3.6. Lệnh nối tiếp sườn lên, sườn xuống

3.7. Lệnh nối song song sườn lên, sườn xuống

3.8. Lệnh nối nối tiếp các khối lệnh

3.9. Lệnh nối tiếp song song các khối lệnh

3.10. Lệnh rẽ nhánh

3.11. Lệnh ghi, xóa giá trị tiếp điểm

3.12. Lệnh lấy sườn xung tín hiệu đầu vào

3.13. Lệnh chuyển dữ liệu

3.14. Lệnh tiếp điểm so sánh

3.15. Lệnh nối tiếp  tiếp điểm so sánh

3.16. Lệnh nối song song tiếp điểm so sánh

3.17. Lệnh trễ thời gian 

3.18. Lệnh đếm

Câu hỏi và bài tập chương 3

CHƯƠNG 4
TẬP LỆNH ỨNG DỤNG

4.1. Các lệnh điều khiển lưu trình

4.2. Các lệnh dịch chuyển và so sánh

4.3. Các lệnh xử lý toán học

4.4. Các lệnh dịch và quay

4.5. Các toán học với số thực 

4.6. Lệnh đồng hồ thời gian thực

4.7. Lệnh PID

4.8. Điều khiển tuần tự với lệnh STL

4.9. Xử lý tín hiệu tương tự với module FX0N- 3A 

4.10. Lệnh phát xung PWN

Câu hỏi và bài tập chương 4

CHƯƠNG 5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
MELSOFT GX DEVELOPER V8.0

5.1. Hướng dẫn cài đặt

5.2. Tìm hiểu môi trường lập trình

5.3. Các bước thực hiện lập trình cho một chương trình

CHƯƠNG 6
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
FX- TRN- BEG- E

6.1.Hướng dẫn cài đặt

6.2. Tìm hiểu môi trường mô phỏng

6.3. Hướng dẫn các bài tập mô phỏng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook