Quy Trình Theo Dõi Vận Hành Trang Bị Bảo Vệ Rơle Và Tự Động TBA

Quy Trình Theo Dõi Vận Hành Trang Bị Bảo Vệ Rơle Và Tự Động TBA

910777

Quy trình Theo dõi vận hành trang bị bảo vệ Rơ le và tự động TBA được ban hành kèm theo quyết định số 2723/QĐ-TTDD1-KTTR ngày 30 tháng 11 năm 2007 trình bày các chỉ dẫn chung, theo dõi về sự hoạt động của trang bị RTĐ, tổ chức và tiến hành các công việc ở trang RTĐ, những thao tác ở RTĐ khi thử thiết bị, thử đường dây, thanh cái bằng cách đóng vào điện áp, hành động của người trực vận hành khi máy cắt bị tự động đóng hoặc cắt, cầu dao Rơ le tín hiệu.

Mục lục

I. Chỉ dẫn chung

II. Theo dõi về sự hoạt động của trang bị RTĐ

III. Tổ chức và tiến hành các công việc ở trang RTĐ

IV. Những thao tác ở RTĐ khi thử thiết bị, thử đường dây, thanh cái bằng cách đóng vào điện áp

V. Hành độn của người trực vận hành khi máy cắt bị tự động đóng hoặc cắt

VI. Cầu dao và rơ le tín hiệu

Dowload:

Rate this post

Bình luận với Facebook