Gia công tinh bề mặt chi tiết máy

Gia công tinh bề mặt chi tiết máy

957016

Chất lượng bề mặt của chi tiết được hình thành trong quá trình thực hiện các nguyên công có tính đến yếu tố di truyền công nghệ. Tuy nhiên, quan trọng nhất là các nguyên công gia công tinh, bởi vì ở các nguyên công này các đặc tính chất lượng của lớp bề mặt được hình thành rõ nét. Điều này nói lên tầm quan trọng của các phương pháp gia công tinh trong quy trình côn nghệ và sự cần thiết phải xác định phương pháp gia công hợp lý với chế độ cắt tối ưu.
Cuốn sách gồm có các nội dung chính sau đây:
Chương 1: Chất lượng bề mặt chi tiết máy
Chương 2: Gia công tinh bề mặt chi tiết máy bằng dụng cụ có lưỡi
Chương 3: Mài bằng các loại đá mài
Chương 4: Mài khôn
Chương 5: Mài nghiền bề mặt chi tiết máy
Chương 6: Mài siêu tinh xác
Chương 7: Mài bằng đai mài
Chương 8: Gia công điện hoá
Chương 9: Gia công tinh bằng hạt mài tự do
Chương 10: Đánh bóng bề mặt chi tiết máy
Chương 11: Gia công chi tiết bằng biến dạng dẻo lớp bề mặt
Chương 12: Hiệu quả kinh tế của các phương pháp gia công tinh

Dowload:

Rate this post

Bình luận với Facebook