NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ CẢI TẠO NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH TIỀN TRUNG

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ CẢI TẠO NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH TIỀN TRUNG

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ CẢI TẠO NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH TIỀN TRUNG

 

 Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhu cầu sử dụng nước của nhân dân cho sinh hoạt, cho các hoạt động công nghiệp, sản xuất và dịch vụ ngày càng tăng. Hiện nay nước từ thiên nhiên là nguồn cung cấp nước chính, chủ yếu là nguồn nước mặt và nước ngầm. Tuy nhiên nguồn nước từ thiên nhiên này có chất lượng khác nhau, luôn thay đổi về thành phần, tính chất, đặc biệt chịu tác động ô nhiễm từ các hoạt động sinh hoạt, công nghiệp của con người. Do vậy cần phải giám sát chặt chẽ nguồn nước thô trước xử lý, đồng thời dây chuyền công nghệ xử lý luôn luôn phải thay đổi cho phù hợp.

 

 Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao tính ổn định chất lượng nước và cải thiện công suất cấp nước, đảm bảo nhu cầu đời sống cho cộng đồng xã hội, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài ” Nghiên cứu và đề xuất thiết kế cải tạo nhà máy nước sạch tiền trung- Thành phố Hải Dương”. Mục tiêu của đề tài: Đề xuất sẽ đánh giá được thực trạng công nghệ xử lý nước hiện hành tại nhà máy xử lý nước sạch Tiền trung- Thành phố Hải dương. Đề xuất và tính toán, thiết kế cải tạo nhà máy nước sạch Tiền trung- TP Hải dương nhằm nâng cao hiệu suất xử lý…

 

 

TIỀN TRUNG

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
PHỤ LỤC
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục tiêu của đề tài

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Cấu trúc luận văn

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

1.1. Tổng quan về nước cấp

1.1.1. Công nghệ xử lý nước cấp

1.1.2. Mục đích của các quá trình xử lý nước

1.2. Các loại nguồn nước dùng cho cấp nước

1.2.1. Nguồn nước mặt

1.2.2. Nguồn nước ngầm

1.2.3. Nguồn nước mưa

1.3. Một số chỉ tiêu thường được đánh giá trong xử lý nước cấp

1.3.1. Các chỉ tiêu lý học

1.3.2. Các chỉ tiêu hóa học

1.3.3. Các chỉ tiêu vi sinh

1.4. Tổng quan các công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt hiện nay

1.4.1. Công nghệ xử lý nước cấp trên thế giới

1.4.2. Công nghệ xử lý nước cấp ở Việt Nam

1.5. Giới thiệu nhà máy nước sạch tiền trung- TP Hải dương

1.5.1. Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên khu vực nhà máy

1.5.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội

Chương 2: Khảo sát đánh giá hiện trạng hệ thống
công trình xử lý nước của nhà máy nước sạch
tiền trung- TP Hải dương

2.1. Hệ thống công trình xử lý nước tại nhà máy nước sạch tiền trung

2.1.1. Dây chuyền công nghệ nhà máy

2.1.2. Quy trình vận hành

2.2. Khảo sát hiện trạng các công trình, công nghệ nhà máy

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các công trình, thiết bị nhà máy

2.2.2. Công tác vận hành bảo dưỡng công trình, thiết bị

2.3. Đánh giá hiện trạng hiệu quả xử lý

2.3.1. Phân tích đánh giá đặc điểm nguồn nước đầu vào

2.3.2. Phân tích đánh giá chất lượng nguồn nước đầu ra

Nhận xét

Chương 3: Đề xuất giải pháp thiết kế cải tạo nâng cao
hiệu suất xử lý nước cho nhà máy nước sạch tiền trung- TP Hải dương

3.1. Đề xuất tính cấp thiết cải tạo nhà máy

3.1.1. Tính cấp thiết và nguyên tắc cải tạo

3.1.2. Mô hình cải tạo đã được áp dụng

3.1.3. Đề xuất cải tạo hạng mục cho nhà máy nước sạch Tiền trung

3.2. Tính toán, thiết kế cải tạo nhà máy nước sạch Tiền trung- Hải dương

3.2.1. Cơ sở tính toán

3.2.2. Tính toán kích thước công trình theo hiện trạng

3.2.3. Mô tả thiết kế cải tạo

3.2.4. Khai toán chi phí cải tạo

3.3. Đánh giá tính khả thi của việc cải tạo

3.3.1. Khả năng nâng cao hiệu quả xử lý

3.3.2. Hiệu quả đầu tư

3.4. Đề xuất biện pháp quản lý kỹ thuật cho nhà máy

3.4.1. Các biện pháp

3.4.2. Nội dung quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước

3.4.3. Nội dung quản lý các công trình đơn vị xử lý nước

3.4.4. Biện pháp xử lý nước thải rửa lọc và bùn thải của bể lắng

PHẦN KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook