NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP LỤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP LỤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP LỤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 Thành phHChí Minh nm hlưu sông Sài Gòn-Đồng Nai, là trung tâm kinh tế ca khu vc phía nam, din tích 2095 km2 vi dân shơn 10 triu người, là trung tâm kinh tế, chính tr, văn hóa, khoa hc kthut ln ca cnước. Phn ln địa hình có cao độ thp, din tích có cao trình < +2,00m chiếm 60% din tích toàn thành ph. Vi hệ thng kênh rch dày đặc, chu nh hưởng ca chế độ bán nht triu bin Đông, nên khi có triu cường thường gây ra ngp cho các vùng thp.

 

 Vì vậy thực hiện đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp chống ngập lụt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh”nhằm mục đích đánh giá một cách tổng quát vấn đề ngập lụt tại thành phố từ đó đề xuất các giải pháp tổng hợp để chống ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị lớn trên cả nước nói chung theo hướng phát triển bền vững.

 

 

ngập lụt đô thị

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

 LỜI MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN

TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

1.2. TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU

1.2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1.2.1.1. ĐỊA CHẤT-ĐẤT ĐAI

1.1.3.2. Thủy văn

1.2.1.3. KHÍ HẬU – THỜI TIẾT

1.2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI

1.2.2.1. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1.2.2.2. QUY HOẠCH VÀ KẾT CẤU ĐÔ THỊ

1.2.2.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

CHƯƠNG 2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. HIỆN TRẠNG NGẬP LỤT TẠI TP HỒ CHÍ MINH 

2.2 NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ NGẬP TẠI VÙNG KHẢO SÁT

2.2.1. Nội dung khảo sát:

2.2.2. Phương pháp khảo sát:

2.2.3. Địa điểm khảo sát

2.2.4. Kết quả khảo sát

CHƯƠNG 3 
NGUYÊN NHÂN VÀ CÔNG TÁC CHỐNG NGẬP
LỤT TẠI TP HỒ CHÍ MINH 

3.1. NGUYÊN NHÂN GÂY NGẬP LỤT TẠI TP HỒ CHÍ MINH 

3.1.1 NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN

3.1.1.1 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng

3.1.1.2 Do mưa

3.1.1.3 Do ảnh hưởng của triều cường và gió chướng

3.1.1.4 Vị trí tạo thành một “Đô thị ngập triều”

3.1.1.5 Ngập do lũ Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ

3.1.2 NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN

3.1.2.1 Do quá trình đô thị hóa

3.1.2.2 Do những nguyên nhân về kỹ thuật công trình

3.1.2.3 Do kênh rạch bị san lấp

3.1.2.4 Do quy hoạch đô thị

3.1.2.5 Do bất cập trong quản lý đô thị

3.1.2.6 Do cốt nền thay đổi

3.1.2.7 Do bê tông hóa mặt đất

3.1.2.8 Ngập do các công trình chống ngập

3.1.2.9 Ngập do ý thức của người dân chưa cao

3.2. CÁC DỰ ÁN CHỐNG NGẬP LỤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.2.1. CÁC DỰ ÁN CHỐNG NGẬP ĐÃ TRIỂN KHAI TẠI TP HCM

Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM, lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè

3.2.2. CÁC DỰ ÁN CHỐNG NGẬP ĐANG TRIỂN KHAI TẠI TP HCM

2.3.3. CÁC DỰ ÁN CHỐNG NGẬP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TẠI TP HCM

DỰ ÁN ĐÊ BIỂN VŨNG TÀU-GÒ CÔNG

CHƯƠNG 4 
GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG NGẬP LỤT
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

4.1.NGUYÊN TẮC TỔNG THỂ 

4.1.1. Cơ sở về phát triển bền vững

4.1.2. Đảm bảo nguyên lý cân bằng nước

4.1.3. Dựa vào địa hình thành phố

4.2. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CỤ THỂ 

4.2.1. Giải pháp xây cống chống ngập

4.2.2. Làm sạch hệ thống kênh, rạch

4.2.3. Thay đổi hướng phát triển của thành phố

4.2.4. Khắc phục những bất cập trong quản lý

4.2.5. Chống ngập bằng quy hoạch đô thị

4.2.6. Làm hồ điều tiết

4.2.7. Xây đê bao

4.2.8. Quy hoạch phát triển đô thị ngập triều

4.2.9. Sự tham gia của cộng đồng

4.2.10. Giải pháp công nghệ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook