NGHIÊN CỨU TÁI CHẾ BÙN ĐỎ THÀNH CHẤT KEO TỤ ĐA THÀNH PHẦN DÙNG CHO XỬ LÝ NƯỚC THẢI

NGHIÊN CỨU TÁI CHẾ BÙN ĐỎ THÀNH CHẤT KEO TỤ ĐA THÀNH PHẦN DÙNG CHO XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU TÁI CHẾ BÙN ĐỎ THÀNH CHẤT KEO TỤ ĐA THÀNH PHẦN DÙNG CHO XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

 

 Trên thế giới, nhôm là một trong bốn kim loại màu cơ bản được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp quan trọng như: chế tạo thiết bị điện, phương tiện vận tải, xây dựng, chế tạo máy, vũ khí, vật liệu bao gói và sản xuất đồ gia dụng. Tổng lượng tiêu thụ nhôm nguyên sinh trên thế giới năm 2007 đạt 38 triệu tấn và dự báo đạt 74,9 triệu tấn vào năm 2020. Theo đánh giá của AOA VAMI RUSAL (Nga), sản lượng nhôm oxit năm 2020 là 148.7 triệu tấn tăng 73 triệu tấn so với năm Sự tăng trưởng mạnh mẽ sản lượng alumin đạt được là do nhu cầu về nhôm tăng mạnh, đặc biệt là từ nhu cầu của Trung Quốc và các quốc gia thuộc Mỹ La tinh.

 

 Vì những lí do trên, đề tài: “Nghiên cứu tái chế bùn đỏ thành chất keo tụ đa thành phần dùng cho xử lý nước thải” vừa hết sức cần thiết lại có tính ứng dụng trong việc xử lý các vấn đề môi trường. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu điều kiện tối ưu chế tạo chất keo tụ từ bùn đỏ Tân Rai Nghiên cứu khả năng ứng dụng chất keo tụ và xử lý độ đục, COD và PO43. Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính hóa lý của bùn đỏ Nghiên cứu quy trình chế tạo chất keo tụ đa thành phần từ bùn đỏ. Thử nghiệm ứng dụng chất keo tụ trong xử lý nước thải. 

 

 

bùn đỏ

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Giới thiệu về bauxit

1.1.1. Bauxit 

1.1.2. Tình hình khai thác và chế biến bauxit trên thế giới và tại Việt Nam

1.1.3. Công nghệ sản xuất alumin

1.2. Giới thiệu về bùn đỏ 

1.2.1. Đặc điểm, thành phần hóa học và tính chất vật lý  

1.2.2. Phương hướng xử lý bùn đỏ 

1.2.3. Ứng dụng bùn đỏ trong công nghệ môi trường

1.3. Tổng quan về keo tụ 

1.3.1. Khái niệm 

1.3.2. Cấu tạo của hạt keo

1.3.3. Cơ chế của quá trình keo tụ 

1.3.4. Các phương pháp keo tụ

1.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ

1.4. Giới thiệu về các loại nước thải  

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.2. Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị 

2.2.1. Nguyên liệu 

2.2.2. Hóa chất 

2.2.3. Dụng cụ, thiết bị 

2.3. Các phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp xác định đặc tính hóa lý bùn đỏ 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu chế tạo chất keo tụ từ bùn đỏ Tân Rai 

2.3.3. Phương pháp xác định khả năng keo tụ của BĐ Al – Fe 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Kết quả nghiên cứu bùn đỏ Tân Rai

3.1.1. Kết quả phân tích cấu trúc pha bùn đỏ Tân Rai 

3.1.2. Kết quả phân tích hình thái cấu trúc, diện tích bề mặt bùn đỏ 

3.1.3. Kết quả phân tích thành phần hóa học bùn đỏ Tân Rai 

3.2. Kết quả nghiên cứu quá trình chế tạo chất keo tụ đa thành phần

từ bùn đỏ Tân Rai 

3.2.1. Kết quả nghiên cứu quá trình hòa tách bùn đỏ  

3.2.2. Quy trình chế tạo chất keo tụ BĐ Al – Fe từ bùn đỏ Tân Rai 

3.2.3. Kết quả phân tích thành phần chất keo tụ BĐ Al – Fe 

3.3. Kết quả nghiên cứu khả năng keo tụ từ chất keo tụ BĐ Al – Fe 

3.3.1. Kết quả nghiên cứu xác định giá trị pH tối ưu của chất keo

tụ BĐ Al – Fe 

3.3.2. Kết quả nghiên cứu xác định liều lượng tối ưu của chất keo

tụ BĐ Al – Fe  

3.3.3. Kết quả nghiên cứu khả năng keo tụ trong xử lí nước thải, so

sánh với PAC, phèn nhôm, phèn sắt 

KẾT LUẬN 
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC  

 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook