NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ TIỀN LỌC PHỦ NANO BẠC ỨNG DỤNG TRONG THIẾT BỊ LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG XÚC TÁC QUANG

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ TIỀN LỌC PHỦ NANO BẠC ỨNG DỤNG TRONG THIẾT BỊ LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ

BẰNG XÚC TÁC QUANG

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ TIỀN LỌC PHỦ NANO BẠC ỨNG DỤNG TRONG THIẾT BỊ LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG XÚC TÁC QUANG

 

 

 Việc kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí trong các phòng kín như các phòng chuyên môn của bệnh viện, văn phòng, tòa nhà công cộng và nhà ở… do các tác nhân bụi, hóa chất, vi sinh vật ngày càng trở nên cấp thiết để đảm bảo chất lượng cuộc sống con người và nâng cao điều kiện làm việc. Tập trung nghiên cứu phát triển, hoàn thiện các công nghệ làm sạch không khí trong phòng kín là vấn đề đang được quan tâm trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

 

 Bạc đã được biết đến từ xa xưa là một nguyên tố với hoạt tính kháng khuẩn tự nhiên mạnh nhất. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ nano, hoạt tính kháng khuẩn của bạc đã được tăng lên rất nhiều lần, và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực để sử dụng cho mục đích khử trùng. Để đóng góp vào hướng nghiên cứu này, luận văn đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu chế tạo bộ tiền lọc phủ nano bạc ứng dụng trong thiết bị làm sạch không khí bằng xúc tác quang”

 Với mục đích và nội dung sau: Mục đích nghiên cứu: Chế tạo bộ tiền lọc sử dụng bạc kích thước nano để tăng cường hiệu quả làm sạch không khí của thiết bị LSKK bằng XTQ. Nội dung nghiên cứu: Điều chế dung dịch nano bạc bằng phương pháp hóa học dung dịch nước; Nghiên cứu phương pháp phủ nano bạc lên các màng lọc bụi để chế tạo bộ lọc tiền lọc phủ nano bạc. Đánh giá hiệu quả diệt khuẩn của màng lọc phủ nano bạc và hiệu quả khử trùng của thiết bị làm sạch không khí bằng công nghệ xúc tác quang sau khi lắp bộ tiền phủ nano bạc. 

 

 

nano bạc

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………… 1 
LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………. 4 
MỤC LỤC ………………………………………………………….. 5 
DANH MỤC HÌNH ẢNH ……………………………………….. 7 
DANH MỤC BẢNG BIỂU …………………………………….. 9 
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ……………………….. 10 
MỞ ĐẦU …………………………………………………………… 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ………………………………….. 3

1.1 Hiện trạng ô nhiễm không khí trong nhà ………………………. 3 

1.2 Các thiết bị làm sạch không khí …………………………………… 8 

1.3 Một số nghiên cứu chế tạo và ứng dụng nano trong

nước và thế giới ……………………………………………………………… 13 

1.3.1 Tính năng khử trùng của nano bạc …………………………. 13 

1.3.2 Một số phương pháp điều chế nano bạc và phủ nano

bạc lên vật liệu ……………………………………………………………… 19 

1.3.3 Một số ứng dụng của nano bạc trong nước và

thế giới ………………………………………………………………………… 22 

CHƯƠNG 2:
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …… 25 

2.1 Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………. 25 

2.2 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu ………………….. 26 

2.3 Phương pháp thực nghiệm ……………………………………….. 27 

2.3.1 Điều chế dung dịch nano bạc và phủ nano bạc lên

màng lọc tinh ………………………………………………………………. 27 

2.3.2 Đánh giá khả năng kháng khuẩn của các màng lọc

tẩm nano bạc ……………………………………………………………… 31 

2.3.3 Đánh giá khả năng xử lý không khí của bộ tiền lọc … 36 

2.3.4 Đánh giá hiệu quả làm việc của thiết bị LSKK bằng

XTQ sử dụng bộ tiền lọc phủ nano bạc ………………………….. 38 

2.3.5. Đánh giá khả năng ức chế sự phát triển vi khuẩn và nấm

trên màng lọc tinh phủ nano bạc ứng dụng trong thiết bị LSKK … 41 

2.4 Phương pháp thống kê, phân tích và xử lý số liệu …….. 41 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN …………… 42 

3.1. Kết quả điều chế dung dịch nano bạc bằng phương

pháp hóa học dung dịch nước ………………………………………. 42 

3.2 Kết quả nghiên cứu chế tạo bộ tiền lọc phủ nano bạc … 43 

3.3 Kết quả đánh giá khả năng kháng khuẩn của màng lọc

tinh phủ nano bạc ………………………………………………………… 45 

3.3.1. Màng lọc tẩm nano bạc tiếp xúc trực tiếp với

dịch vi khuẩn ……………………………………………………………… 45 

3.2.2 Kết quả đánh giá khả năng kháng khuẩn của

màng lọc khi tiếp xúc với không khí ……………………………… 46 

3.4 Đánh giá hiệu quả xử lý không khí của bộ tiền lọc ……. 50 

3.4.1. Khả năng giữ bụi của bộ tiền lọc phủ nano bạc …….. 51 

3.4.2. Đánh giá khử khuẩn không khí của bộ tiền lọc

phủ nano bạc ……………………………………………………………… 52 

3.5 Đánh giá hiệu quả làm việc của thiết bị LSKK bằng

XTQ sử dụng bộ tiền lọc phủ nano bạc …………………………. 53 

3.5.1. Đánh giá hiệu quả làm việc của thiết bị trong

box thí nghiệm …………………………………………………………… 53 

3.5.2. Đánh giá khả năng khử trùng của thiết bị LSKK sử dụng

bộ tiền lọc phủ nano bạc khi tiến hành chạy trong bệnh viện … 55 

3.5.3. Đánh giá khả năng ức chế sự phát triển vi

khuẩn và nấm trên màng lọc tinh phủ nano bạc ứng

dụng trong thiết bị LSKK …………………………………………….. 60 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………… 62 
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………… 64 
PHỤ LỤC 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook