Giáo Trình Công Nghệ Hàn

Giáo Trình Công Nghệ Hàn

gt cn hàn

 

Giáo trình CÔNG NGHỆ HÀN được biên soạn theo đề cương do vụ THCN- DN, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình cũng chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người đọc cần tham khảo thêm các các giáo trình có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

Khi biên soạn giáo trình, chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng gắn những nội dung lí thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tính thực tiễn cao.

Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 90 tiết, gồm:

Chương 1. Khái niệm chung về hàn; Chương 2. Hàn hồ quang tay; Chương 3. Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo về; Chương 4. Hàn điện tiếp xúc; Chương 5. Hàn khí; Chương 6. Cắt kim loại và hợp kim; Chương 7. Ứng suất và biến dạng hàn; Chương 8. Khuyết tật hàn và các phương pháp kiểm tra; Chương 9. Kĩ thuật an toàn về hàn trong sản xuất.

Trong quá trình sử dung, tùy theo yêu cầu cụ thể có thể điều chỉnh số tiết trong mỗi chương. Trong giáo trình, chúng tôi không thể đề ra nội dung thực tập của từng chương vì trang thiết bị phục vụ cho thực tập của các trường không đồng nhất. Vì vậy, căn cứ vào trang thiết bị  đã có của từng trường và khả năng tổ chức cho học sinh thực tập ở các xí nghiệp bên ngoài mà trường xây dựng thời lượng và nội dung thực tập cụ thể- Thời lượng thực tập tối thiểu nói chung cũng không ít hơn thời lượng học lí thuyết của mỗi môn.

Giáo trình được biên soạn cho đói tượng là học sinh THCN, Công nhân lành nghề 3/7 và nó cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuật cũng như Kĩ thuật viên đang làm việc ở các cơ sở kinh tế nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi hết khiếm khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người sử dụng để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn. Mọi góp ý xin được gửi về Nhà XBGD- 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

 

Link Tham Khảo Sách

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook