Giáo Trình CNC Cho Máy Phay – Bùi Quý Tuấn

Giáo Trình CNC Cho Máy Phay – Bùi Quý Tuấn

 

 

Books wallpapers by Telasm

 

Nội dung

A) Chuẩn bị lập trình
B) Mã lệnh G
C) Mã lệnh M
D) Mã lệnh T,S và M
E) Mã lệnh D và H
F) Chương trình ví dụ
Dowload:
Rate this post

Bình luận với Facebook