Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051

 

CẤU TRÚC VÀ LẬP TRÌNH HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051

 

 

cau truc va lap trinh ho vi dieu khien 8051

 

 

Tóm tắt:

Chương 1 Bộ vi điều khiển 8051

Chương 2 Lập trình hợp ngữ 8051

Chương 3 Vòng lặp, lệnh nhảy và lệnh gọi

Chương 4 Cổng vào/ra và lập trình

Chương 5  Chế độ định địa chỉ

Chương 6 Lệnh số học

Chương 7 Lệnh logic

Chương 8 Lệnh xử lý bít và lập trình

Chương 9 Bộ đếm định thời và lập trình

Chương 10 Truyền tin gián tiếp với 8051

Chương 11 Ngắt và lập trình

Chương 12 Nối ghép với thế giới thực I – LCD, ADC và cảm biến

Chương 13 Nối ghép với thế giới thực II – động cơ bước, bàn phím và bộ biến đổi DAC

Chương 14 Nối ghép 8031/51 với bộ nhớ ngoài

Chương 15 Nối ghép 8031/51 với 8255

Lời mở đầu:

Ngày nay các bộ vi điều khiển đang có ứng dụng ngày càng rộng rãi và thâm nhập ngày càng nhiều trong các lĩnh vực kỹ thuật và đời sống xã hội. Hầu hết các thiết bị kỹ thuật từ phức tạp cho đến đơn giản như thiết bị điều khiển tự động, thiết bị văn phòng cho đến các thiết bị trong gia đình đều có dùng các bộ vi điều khiển. Mặc dù có nhiều ứng dụng thực tế như vậy nhưng những tài liệu hiện có chưa đáp ứng được nhu cầu về học tập, giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng các bộ vi điều khiển đang ngày càng tăng hiện nay.

Xuất phát từ thực tế đó, mục đích chính của tài liệu muốn tập trung giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc và lập trình hệ vi điều khiển. Tài liệu đặc biệt chú trọng giới thiệu phần ứng dụng bao gồm tổ chức các hệ thực tiễn và phương pháp lập trình cho các hệ đó.

 

 

Link tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook