Các quá trình thủy lực

 

CÁC QUÁ TRÌNH THỦY LỰC

 

Các quá trình thủy lực

 

Bộ môn Thủy lực, tiền thân là bộ môn Thủy lực – Trị song chính thức được thành lập ngày 5/11/1963, trực thuộc khoa Thủy nông nay là khoa Kỹ thuật tài nguyên nước. Cùng với sự phát triển của Trường Đại học Thủy lợi, Bộ môn đã không ngừng lớn mạnh, kể từ khi thành lập đến nay đã có 41 thầy, cô giáo tham gia giảng dạy trong Bộ môn. Để ghi nhận các thành tích của tập thể giảng viên trong Bộ môn, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng ba cho Bộ môn Thủy lực ngày 13.11.1989.

 

Môn Thủy lực đã bắt đầu được giảng dạy từ ngày thành lập Học viện Thủy lợi (tháng 7/1959). Lúc đó, Thủy lực chỉ là một bộ phận của Bộ môn ghép giảng dạy cho nhiều môn học vừa ở bậc Đại học vừa ở bậc Trung cấp. Đầu năm 1961, Học viện Thủy lợi phát triển thành Học viện Thủy lợi – Điện lực. Từ ngày 9/5/1963, Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi được tách ra khỏi học viện Thủy lợi – Điện lực. Trong giai đoạn này, hầu hết giáo viên trong Bộ môn còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp các trường trong nước, chỉ một số người được qua đào tạo ở nước ngoài.

Bộ môn Thủy lực – Trị song được thành lập ngày 5/11/1963. Trong giai đoạn này, Bộ môn giảng dạy cho hệ Đại học là chủ yếu (Trường Trung cấp Thủy lợi được tách ra từ 28/4/1964 và lập thành trường riêng). Cùng với các bộ phận khác trong toàn trường, Bộ môn đã góp phần đào tạo những khóa kỹ sư đầu tiên ra trường, đáp ứng kịp thời yêu cầu cán bộ kỹ thuật cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc.

 

Link tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook