Các phương pháp xác định độ chính xác gia công

 

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG

 

các pp xác định độ chính xác gia công

 

Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm là một nhiệm vụ quan trọng của ngành chế tạo máy. Để nâng cao chất lượng sản phẩm cần phải phân tích các thông số của độ chính xác và nghiên cứu quan hệ phụ thuộc giữa chúng và các yếu tố công nghệ. Giải quyết các nhiệm vụ này chỉ có thể được thực hiện bằng các phương pháp thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm cho phép xây dựng các mô hình toán học biểu thị quan hệ giữa các yếu tố ngẫu nhiên với mục đích tối ưu hóa nguyên công hoặc quy trình công nghệ. Độ chính xác gia công là đặc tính chủ yếu của chi tiết máy. Trong thực tế không thể chế tạo chi tiết có độ chính xác tuyệt đối bởi vì khi gia công trên xuất hiện các sai số.

Nâng cao độ chính xác gia công cho phép tăng độ bền và tuổi thọ của chi tiết máy. Chính vì vậy, các nhà khoa học từ trước đến nay đã và đang thực hiện các công trình nghiên cứu về độ chính xác gia công.

Mục lục:

Lời nói đầu

Bài mở đầu

Chương 1: Đại lượng ngẫu nhiên

Chương 2: Quy luật phân bố của độ chính xác gia công

Chương 3: Xác định đặc tính của các qui luật

Chương 4: Phương pháp chọn

Chương 5: Phương pháp kiểm tra các giả thuyết

Chương 6: Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông số của độ chính xác gia công

Chương 7: Ứng dụng toán thống kê trong công nghệ chế tạo máy

Chương 8: phân tích và điều chỉnh độ chính xác gia công

Chương 9: Mô hình hoá quá trình công nghệ

Chương 10: Điều chỉnh máy

Chương 11: Phương pháp quy hoạch thực nghiệm

Link tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook