Bơm, máy nén, quạt trong công nghệ

 

BƠM, MÁY NÉN, QUẠT TRONG CÔNG NGHỆ

 

bơm máy nén quạt trong công nghệ

 

 

Chương 1 – BƠM
– Khái niệm chung về bơm
– Bơm thể tích
– Bơm động học
– Vùng ứng dụng thích hợp của các loại bơm
Chương 2 – MÁY NÉN
– Phạm vi ứng dụng máy nén trong công nghiệp
– Các thông số cơ bản của máy nén
– Các phương trình trạng thái của khí
– Máy nén thể tích
– Máy nén động học
– Vùng làm việc thích hợp của các loại máy nén
Chương 3 – QUẠT
– Quạt ly tâm
– Quạt hướng trục
Phục lục – Một số loại bơm, quạt và máy nén thông dụng
– Đặc tính của bơm pittông trực tiếp
– Đặc tính của bơm cách màng
– Đặc tính của bơm pittông truyền động động cơ
– Đặc tính của bơm pittông định lượng
– Đặc tính của bơm xoáy lốc và bơm ly tâm xoáy lốc
– Đặc tính của bơm ly tâm loại K
– Các đặc trưng kỹ thuật chủ yếu của bơm ly tâm nhúng sâu
– Đặc tính của bơm ly tâm vận chuyển dầu mỏ
– Vùng ứng dụng của các loại bơm ly tâm một cấp hai miệng hút
– Đặc tính của máy nén trục vít
– Đặc tính của máy nén pittông nằm ngang đối xứng
– Đặc tính của máy nén ly tâm
– Đặc tính của kỹ thuật máy nén góc chữ L hai cấp
– Đặc tính của bơm chân không vòng nước
– Đặc tính của quạt sirokko
– Vùng ứng dụng của quạt gió và quạt khói một miệng hút

 

 

Link tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook