ANSYS và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

ANSYS và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

ANSYS VÀ MÔ PHỎNG SỐ TRONG CÔNG NGHIỆP BẰNG PHẦN TỬ HỮU HẠN

Phần mềm ANSYS do công ty ANSYS ( Hoa Kỳ) phát triển, là một gói phần mềm hoàn chỉnh dựa trên Phân tích phần tử hữu hạn ( Finite Element Analysis, FEA) để mô phỏng ứng xử của một hệ vật lý khi chịu tác động của các loại tải trọng khác nhau. Phần mềm ANSYS được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để giải quyết các bài toán thiết kế, mô phỏng tối ưu kết cấu và các quá trình truyền nhiệt, dòng chảy, điện/tính điện, điện tử,… và tương tác giữa các môi trường hay hệ vật lý. Chính vì thế nên phần mềm ANSYS đã trở thành một công cụ mô phỏng rất hữu hiệu trong các lĩnh vực công nghiệp như công nghiệp vũ trụ và hàng không, công nghiệp ô tô, y sinh xây dựng và cầu đường,…

MỤC LỤC

Chương I: FEA và ANSYS

1.1 FEA là gì?

1.1.1. Giới thiệu

1.1.2 Tại sao lại cần FEA?/

1.2 Tổng quan về ANSYS

1.2.1 Phân tích kết cấu

1.2.2 Động lực học biến dạng lớn

1.2.3 Phân tích nhiệt

1.2.4 Phân tích điện tử

1.2.5 Tính toán động lực học dòng chảy

1.2.6 Phân tích tương tác giữa các trường vật lý

1.3 Vài thông tin về công ty ANSYS

Chương II: Các vấn đề cơ bản trong ANSYS

2.1.2 Các định nghĩa

2.1 Yêu cầu về bộ nhớ

2.1.1 Giới thiệu

2.1.3 Giới hạn bộ nhớ và các chỉ dẫn

2.2. Chế độ tương tác

2.2.1 Khởi động ANSYS

2.2.2 Giao diện đồ họa người dùng ( GUI)

2.2.3 Hiển thị đồ họa và lựa chọn đối tượng

2.2.4 Trợ giúp trực tuyến

2.2.5 Lựa chọn logic

2.2.6 Cơ sở dữ liệu và file

2.2.7 Thoát khỏi ANSYS

2.3 Chế độ gói lệnh

2.3.1 File dữ liệu đầu vào

2.3.2 Chạy chương trình theo chế độ gói lệnh

2.4 Bài tập

Chương III: Các thủ tục phân tích đơn giản

3.1 Quá trình chuẩn bị

3.1.1 Giới thiệu

3.1.2 Dùng kiểu phân tích nào?

3.1.3 Mô hình hóa như thế nào?

3.1.4 Dùng kiểu phần tử nào

3.2 Quá trình xử lí ban đầu

3.2.1 Tạo mô hình hình học

3.2.2 Tạo mô hình phần tử hữu hạn

3.2.3 Khai báo các thuộc tính vật liệu

3.3 Quá trình giải

3.3.1 Xác định các tải đặt lên mô

3.3.2  Giải

3.4 Quá trình xử lý kết quả

3.4.1 Khai thác

3.4.2 Kiểm tra kết quả

( mục lục còn nữa)

link tham khảo

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook