Ăn mòn và bảo vệ kim loại

an mon va bao ve kim loai

ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI

Ăn mòn và bảo vệ kim loại là một ngành khoa học có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau: kim loại học, hóa lí, hóa phân tích, hóa polimer, hóa môi trường, hóa silicat,… Giáo trình được soạn thảo ngắn gọn, súc tích nhằm giúp cho giáo viên và sinh viên dễ đọc và nắm bắt được vấn đề một cách dễ dàng. Nhìn chung, các chương được thiết kế từ phần định tính, mô tả bao gồm nguyên lí và các tính chất nhiệt động đến phần định lượng bao gồm các phương pháp ngăn cản và các phương pháp kiểm tra. Đặc biệt phần cuối cùng đề cập đến một số ứng dụng mang tính thực tế cao. Thật vậy, giáo trình này có thể cung cấp thông tin cho bạn đọc một số kiến thức mong muốn.

Mục lục:

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

III Tình hình ăn mòn và bảo vệ kim loại của thế giới và  Việt Nam

IV Đại cương ăn mòn

2.3 Định nghĩa

2.4 Phân loại

CHƯƠNG II: ĂN MÒN ĐIỆN HÓA

V Khái niệm

5.1 Giới thiệu

5.2 Phản ứng điện hóa

5.3 Định luật Faraday

VI Điện thế điện cực

6.1 Lớp điện tích kép

6.2 Nguyên nhân xuất hiện lớp điện tích kép

6.3 Các loại điện cực so sánh

VII: Phương trình động học cơ bản của quá trình điện học

7.1 Năng lượng hoạt hóa tự do

7.2 Quá trình phân cực hoạt hóa ở trạng thái cân bằng

7.3 Quá trình phân cực hoạt hóa ở trạng thái không cân bằng

VIII: Động học các quá trình điện cực

8.1 Phản ứng điện cực điện tích

8.2 Phản ứng điện cực bị khống chế bởi giai đoạn khuếch tán

8.3 Sự phân cực liên hợp

…………………………………..

C Lớp phủ các hợp chất hóa học

III Oxy hóa và nhuộm màu kim loại

3.1 Oxy hóa kim loại đen

3.2 Oxy hóa kim loại màu

IV Phốt phát hóa kim loại

4.1 Phốt phát hóa nóng

4.2 Phốt phát hóa lạnh

link tham khảo sách

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook