VẬT LIỆU CƠ KHÍ – KS.NGUYỄN THỊ YÊN

Vật liệu cơ khí – KS Nguyễn Thị Yên

       Giáo trình Vật liệu cơ khí dành cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp ngành cơ khí chế tạo. Giáo trình cũng có thể dùng làm tài liệu giảng dạy cho các đối tượng học nghề cơ khí trong các trường nghề. Giáo trình mang định hướng thực hành cao nên cung cấp một số bảng tra vật liệu, chế độ nhiệt luyện và các bài tập thực hành. Giáo trình do các giáo viên khoa Lý thuyết trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội biên soạn.
Lời mở đầu
Chương mở đầu: Khái niệm về vật liệu và môn học vật liệu
Phần 1 : Vật liệu học cơ sở
Chương 1. Tính chất và cấu tạo bên trong của vật liệu
Chương 2. Giản đồ trạng thái Fe-Fe3C (Fe-C)
Chương 3. Nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện
Phần 2. Các loại vật liệu thường dùng trong ngành cơ khí
Chương 4. Thép
Chương 5. Gang
Chương 6. Hợp kim cứng và hợp kim màu
Chương 7. Các vật liệu khác và xu thế phát triển vật liệu ngày nay
Ôn tập chương trình

dowload

Rate this post

Bình luận với Facebook