Phần mềm Epanet 2.0

Giới thiệu

EPANET là một phần mềm được phát triển bởi kho cung cấp nước và nguồn nước thuộc tổ chức Bảo vệ môi trường của Mỹ (US EPA) nhằm mục tiêu thực hiện các mô phỏng tính chất thủy lực và chất lượng nước đối với mạng lưới đường ống dùng áp.

Xuất phát từ một mô tả mạng lưới đường ống (bao gồm các đoạn ống, điểm nối các ống, bơm, van, đài nước và bể chứa), các điều kiện ban đầu, các lượng nước về nhu cầu nước và các qui luật về sự vận hành của hệ thống xử lý nước cấp và hệ thống cấp nước (van, bơm, đài nước), chương trình EPANET sẽ dự báo lưu lượng trong mỗi ống, áp suất tại mỗi nút, chiều sâu nước trong mỗi đài nước và chất lượng nước trong toàn mạng lưới cho mô phỏng theo một khoảng thời gian.

Phan mem Epanet 2.0

Phần mềm Epanet 2.0

Chương trình EPANET được thiểt kế như là một công cụ nghiên cứu nhằm cải thiện sự hiểu biết cửa chung ta vể chuyển động và số phàn cuà càc thành phần chất trong nước sinh hoạt trong các mạng lưới phân phổi nước. Mô đun chất lượng nước cuà chương trình EPANET được trang bị để mo hình càc hiển tương như phàn ưng trong dong chày, phàn ưng ơ thành ong và trào đoi chất giưà dong chày và thành ong.
Chương trình co thể tính đồng thời mọt lơi giài cho cà hài điểu kiền thủy lưc và chất lương nước. Hoặc no co thể chỉ tính thủy lực mạng lươi và lưu kết quà này vào Mể, hoàc dung một file thuy lưc đà lưu trước đó để tiến hành mo phỏng chất lương nước.

Phần mềm Epanet 2.0 Mô phỏng mạng lưới cấp nước

Mô phỏng mạng lưới cấp nước bằng phần mềm Epanet

 

Giáo trình hướng dẫn sử dụng Epanet

Chương 1 – Giới thiệu chung
Chương 2 – Mô hình mạng lưới 
Chương 3 – Xem kết quả phân tích

 

Download phần mềm

Download giáo trình

4.4/5 - (7 bình chọn)

Bình luận với Facebook