GIÁO TRÌNH GIA CÔNG CƠ KHÍ- NGUYỄN THẾ CÔNG

GIÁO TRÌNH GIA CÔNG CƠ KHÍ- NGUYỄN THẾ CÔNG

I. GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH GIA CÔNG CƠ KHÍ

 

 Gia công cơ khí là cuốn sách tổng hợp giới thiệu về công nghệ và kỹ năng cơ khí. Đây là môn học vận dụng kiến thức của nhiều ngành như: kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng kinh tế, công nghệ, sư phạm… trong hệ thống dạy nghề thuộc các hệ trung cấp, tại chức, giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao…

 

Nội dung của cuốn sách bao gồm những định nghĩa, khái niệm cơ bản về tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật, vật liệu, dụng cụ, thiết bị đo lường, hệ thống máy móc, công cụ, an toàn lao động, kỹ năng thao tác của công tác gia công cơ khí theo phương pháp truyền thống và những kỹ năng đơn giản nhất trong gia công cơ khí.

 

Cuốn sách còn giới thiệu một số khái niệm cơ bản về kỹ thuật gia công tiên tiến và các kỹ thuật gia công không theo phương pháp truyền thống. Cuốn sách giúp cho công nhân, học sinh học nghề có tài liệu để học tập, tra cứu. Nó là cơ sở giúp cho những người muốn học nghề cơ khí hiểu được cặn kẽ, thấu đáo và hình dung được bức tranh toàn cảnh của gia công cơ khí.

 

GT GIA CÔNG CƠ KHÍ

 

 

II. MỤC LỤC

 

Cuốn sách gia công cơ khí bao gồm 5 chương:

Chương thứ nhất: Những khái niệm cơ bản, giới thiệu những định nghĩa, khái niệm cơ bản về ngành cơ khí, kỹ thuật gia công cơ khí, về quy trình sản xuất, một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong chế tạo cơ khí…

 

Chương thứ hai: Gia công nguội, giới thiệu về kỹ năng gia công nguội, trắc nghiệm qua một số công việc chính như lấy dấu, gò, tán đinh…

 

Chương thứ ba: Gia công hàn, bao gồm các kỹ năng cơ bản về hang máy, thiết bị và kỹ thuật làm hồ quang, hàn hơi, hàn cắt plasma,…

 

Chương thứ tư: Gia công cắt gọt trên máy, là phần chính của cuốn sách gồm bốn chương giới thiệu về những khái niệm cơ bản, thiết bị và kỹ thuật gia công của các loại máy chính được trang bị cho các cơ sở gia công cơ khí theo phương pháp truyền thống.

 

Chương thứ năm: Giới thiệu về kỹ thuật gia công tiên tiến, sơ bộ về kỹ thuật gia công tiên tiến, các loại máy, các hệ điều hành và một số phương pháp gia công không theo phương pháp truyền thống.

 

 

Link Tham Khảo

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook