Đề bài và Hướng dẫn giải Bài tập lớn Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu

 

ĐỀ BÀI VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN VẬT LIỆU – CƠ

HỌC KẾT CẤU

 

 

đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu - cơ học kết cấu

 

Tài liệu tham khảo ” Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn Sức bền Vật liệu – Cơ học kết cấu” được biên soạn theo đúng đề cương “Chương trình giảng dạy SBVL và CHKC” do tiểu ban môn học của bộ giáo dục và đào tạo soạn.

SBVL và CHKC cung cấp một phần kiến thức cơ sở cho các kỹ sư cơ học trong các trường Đại học kỹ thuật như: thủy lợi, xây dựng, giao thông,…

Hai môn học này trang bị cho các sinh viên và các kỹ sư những kiến thức cần thiết để giải quyết các bài toán thực tế từ công việc thiết kế, thẩm định đến thi công là cơ sở cho việc nghiên cứu các môn kỹ thuật thuộc các chuyên ngành khác.

Trong chương trình đào tạo hai môn học này, ngoài các bài tập nhỏ bố trí sau mỗi chương của giáo trình, các sinh viên còn buộc phải giải một số bài tập lớn, có tính chất tổng hợp các kiến thức cơ bản nhất, và được bố trí theo từng học phần của môn học.

Để giúp các sinh viên củng cố các kiến thức của môn học và nắm vững từng bước giải quyết các yêu cầu của các bài tập lớn trong chương trình đào tạo của hai môn học, chúng tôi biên soạn tài liệu tham khảo này đầy đủ các bài tập lớn của hai môn SBVL và CHKC. Tài liệu này bao gồm hai phần, tương ứng với hai môn học. Phân công môn học như sau:

+ Phần I do cô giáo Nguyễn Vũ Việt Nga biên soạn, bao gồm 4 bài tập lớn SBVL.

+ Phần II do cô Lều Mộc Lan biên soạn , bao gồm 3 bài tập lớn CHKC.

Các bài tập này yêu cầu các sinh viên phải hoàn thành đúng yêu cầu của giáo viên phụ trách môn học, phù hợp với từng giai đoạn.

Trong mỗi phần của tài liệu này đều bao gồm: phần đề bài và phần bài giải mẫu.

 

Link tham khảo sách

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook