Bài giảng CAD/CAM-CNC – Nguyễn Huy Ninh

BÀI GIẢNG CAD/CAM-CNC – Nguyễn Huy Ninh

 

bai giang sad,cam,cnc

 

 1. 1. Vị trí, vai trò của CAD/CAM-CNC:
  1. Nằm trong lĩnh vực chế tạo công nghệ máy, nó thực hiện nhiệm vụ thiết kế mô hình học của sản phẩm, lập chương trình gia công, quy trình công nghệ nhờ sự trợ giúp của điều khiển số, kỹ thuật máy tính.
  2. 2. Đối tượng nghiên cứu của môn học:
  3. Liên quan đến các dữ liệu hình học của quá trình thiết kế và các đặc trưng hình học của bề mặt gia công. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số và máy tính vào việc thực hiện quá trình công nghệ gia công cơ.
  4. 3. Nội dung nghiên cứu của môn học:
  5. Phần I: Thiết kế sản phẩm với sự trợ giúp của máy tính – CAD
  6. Phần II: Công nghệ CNC
  7. Chương 1: Khái niệm
  8. Chương 2: Một số đặc trưng của CNC
  9. Chương 3: Các dạng điều khiển sô
  10. Chương 4: Những khái niệm cơ bản về lập trình gia công trên máy CNC
  11. Chương 5: Kỹ thuật lập trình CNC
  12. Chương 6: Ứng dụng các phần mềm thiết kế và gia công khuôn
  13. Phần III: Thực hành
  14. Link tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook