GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

 

Lập quy trình chế tạo máy và thiết kế đồ gá chuyên dùng trên máy công cụ vạn năng với các chi tiết có độ phức tạp loại trung bình góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu chính của khóa học.

Đồ án công nghệ chế tạo máy là đồ án mang tính chất tổng hợp, hoàn thiện kiến thức có bản toàn diện về lý thuyết và thực hành, khả năng thiết kế, sử dụng tài liệu, sổ tay kỹ thuật, các bảng biểu và chi tiết tiêu chuẩn,… để lập được phương án  công nghệ và đồ gá tốt nhất phù hợp với điều kiện sản xuất cụ thể, đảm bảo tính kinh tế và kỹ thuật của sản phẩm.

 

Tài liệu hướng dẫn thiết kế công nghệ chế tạo máy này: hướng dẫn các nội dung chủ yếu, từng bước làm đồ án, cách chọn các chi tiết tiêu chuẩn và cách tra bảng lượng dư gia công, các thông số máy, các loại dao cơ bản giúp học sinh tra cứu trong quá trình làm đồ án.

 

Tài liệu hướng dẫn nội dung, trình tự thực hiện, các bước làm đồ án, các quy định chung và mới nhất cần tuân thủ khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy.

 

Các bảng dữ liệu và hình vẽ có ví dụ minh họa cụ thể theo đúng trình tự thực hiện làm một đồ án trung cấp chế tạo máy.

 

Tài liệu được viết phục vụ học sinh trung cấp chế tạo máy làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp. Đồng thời làm tài liệu tham khảo rất tốt cho công nhân và học sinh cao đẳng cùng ngành. Tài liệu cũng mang tính chất liên thông cao đẳng, trung cấp, công nhân.

 

 

cn chế tạo máy

 

 

 

.

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI GIỚI THIỆU
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1.
HƯỚNG DẪN CHUNG KHI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

I. Nội dung của đồ án công nghệ chế tạo máy

II. Trình tự thực hiện các công việc của đồ án công nghệ chế tạo

III. Phân tích chức năng nhiệm vụ của chi tiết

IV. Phân tích công nghệ của kết cấu chi tiết

1. Mục đích của quá trình phân tích tính công nghệ

2. Trình tự chung khi phân tích tính công nghệ của kết cấu chi tiết

3.3 Hướng dẫn phân tích tính công nghệ của kết cấu cho các nhóm chi tiết điển hình

4. Ví dụ phân tích tính công nghệ của kết cấu chi tiết họ hộp

CHƯƠNG 2.
THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ 

I. Chọn và xác định dạng sản xuất

II. Phân tích quá trình công nghệ hiện hành

III. Chọn phôi và phương pháp tạo phôi

1. Hướng dẫn chung khi chọn phôi

2. Phôi cán

3. Phôi rèn và phôi dập

4. Phôi đúc

IV. Thiết kế sơ bộ tiến trình công nghệ gia công cơ

1. Khái niệm chung về quy trình công nghệ gia công cơ

2. Phân tích gá đặt chi tiết

3. Xác định các bước công nghệ gia công cho từng bề

mặt và trình tự thực hiện gia công bề mặt đó

4. Lập tiến trình công nghệ gia công cơ

CHƯƠNG 3.
HƯỚNG DẪN TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG

I. Khái niệm chung về lượng dư gia công

II. Xác định lượng dư gia công cơ bằng tính toán và phân tích

1. Bản chất của phương pháp gia công tự động đạt kích thước

2. Trình tự tính lượng dư gia công và kích thước giới hạn

III. Tra lượng dư gia công cơ

CHƯƠNG 4.
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT

I. Nguyên tắc chung khi xác định chế độ cắt

1. Khái niệm chung

2. Các yếu tố cắt

II. Tiện và bào

1. Chế độ cắt khi tiện

2. Bào

III. Khoan và khoan rộng lỗ

IV. Khoét và doa

V. Phay

VI. Cắt đứt bằng lưỡi cưa đĩa

VII. Cắt đứt trên máy cưa ngang và cưa vòng

VIII. Cắt ren

IX. Chọn máy

1. Máy tiện

2. Máy bào

3. Máy khoan

4. Máy phay

5. Máy chuyên dùng

6. Máy mài

CHƯƠNG 5.
THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG

I. Trình tự thiết kế một nguyên công

II. Chọn sơ đồ định vị và kẹp chặt

III. Chọn máy

IV. Chọn dao

V. Tính chế độ cắt

VI. Tính thời gian gia công

VII. Một số ví dụ điển hình 

1. Ví dụ 1

2. Ví dụ 2

3. Ví dụ 3

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ ĐỒ GÁ

I. Xác lập sơ đồ gá đặt

II. Lựa chọn các chi tiết  gá đặt tiêu chuẩn

III. Tính lực cắt và momen cắt gọt

IV. Tính lực kẹp cần thiết

1. Xác định trị số của lực kẹp

2. Chọn cơ cấu kẹp chặt phôi

3. Chọn cơ cấu sinh lực

V. Xác định kết cấu của các bộ phận khác trên đồ gá

1. Chọn cơ cấu dẫn hướng và kiểm tra vị trí dụng cụ cắt

2. Chọn cơ cấu phân độ

VI. Xác định sai số chế tạo đồ gá

VII. Năng suất gá đặt và thao tác đồ gá

1. Cơ cấu kẹp nhiều phôi

2. Cơ cấu kẹp nhanh

3. Cơ cấu kẹp chặt tự động

VIII. Xây dựng bản vẽ lắp chung

IX. Yêu cầu cụ thể đối với các đồ gá gia công cắt gọt

1. Đồ gá khoan

2. Đồ gá phay

3. Đồ gá tiện

X. Ví dụ

1. Thiết kế đồ gá nguyên công khoan rộng lỗ f32

2. Tính toán thiết kế đồ gá khoan hai lỗ ∅20

3. Tính toán và thiết kế đồ gá phay 2 mặt bên

PHỤ LỤC 1. TÍNH VÀ TRA LƯỢNG DƯ
PHỤ LỤC 2. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT
PHỤ LỤC 3. LỰC KẸP CỦA CƠ CẤU REN VÍT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (5 bình chọn)

Bình luận với Facebook