GIÁO TRÌNH THỰC TẬP QUA BAN HÀN

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP QUA BAN HÀN

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH GIÁO TRÌNH THỰC TẬP QUA BAN HÀN

 

Để góp phần đào tạo một đội ngũ công nhân lành nghề cho các chuyên ngành sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí ở các trường Trung học chuyên nghiệp, đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, là một sự cố gắng lớn của sở giáo dục và Đào tạo.

Giáo trình được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung đã được giảng dạy ở các trường kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ trong ngành sửa chữa và khai thác thiết bị cơ khí thuộc hệ đào tạo.

Nội dung chi tiết của giáo trình do nhiều nhà giáo có kinh nghiệm giảng dạy biên soạn. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là đề cập những nội dung cơ bản, chủ yếu để tùy theo các ngành nghề đào tạo mà các trường có thể  tự điều chỉnh cho phù hợp và không trái với quy định.

Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc giáo trình Thực tập qua Ban Hàn- Hệ đào tạo trung học công nghiệp, dùng cho ngành học Sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí do tập thể Ban Gia công nóng trường THCN Hà Nội biên soạn- Chủ biên kỹ sư có khí Phạm Xuân Hồng.

 

 

GT THỰC TẬP

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

Lời giới thiệu  
Lời nói đầu
Bài 1:
NỘI QUY – QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG XƯỞNG
HÀN – KHÁI NIỆM VỀ HÀN ĐIỆN HỒ QUANG
Bài 2: THIẾT BỊ HÀN ĐIỆN HỒ QUANG – ĐIỆN CỰC HÀN – KỸ THUẬT HÀN
Bài 3: HÀN TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ BẢO VỆ CO2
Bài 4:
ỨNG SUẤT, BIẾN DẠNG TRONG HÀN – CÁC KHUYẾT TẬT MỐI
HÀN – PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook