VẼ KỸ THUẬT 2

VẼ KỸ THUẬT 2

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH VẼ KỸ THUẬT 2

 

 Các kết cấu công trình có nhiều dạng phức tạp, nhưng nói chung có thể quy về mấy loại sau:

 – Kết cấu thép

 – Kết cấu bê tông cốt thép

 – Kết cấu gỗ

 Sau khi đã biết cách biểu diễn  các kết cấu, chúng ta sẽ nghiên cứu cách thể hiện một công trình. Chúng ta không đi sâu vào các vấn đề chuyên môn của các công trình, mà chỉ nghiên cứu các quy tắc thiết lập bản vẽ, các yêu cầu đối với bản vẽ trong từng giai đoạn thiết kế.

 

 

vẽ

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

Chương 1: Bản vẽ kết cấu thép

§1. Khái niệm chung

§2. Cách biểu diễn các loại thép hình

§3. Các hình thức lắp nối của kết cấu thép

§Đặc điểm của bản vẽ kết cấu thép

§5. Giới thiệu một số bản vẽ kết cấu thép và trình tự biểu diễn

Chương 2: Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép

§1. Khái niệm chung

§2. Các loại cốt thép

§3. Các quy định và ký hiệu quy ước dùng trên bản vẽ BTCT

§4. Cách đọc và vẽ bản vẽ BTCT

Chương 3: Bản vẽ kết cấu gỗ

§1. Khái niệm chung

§2. Các hình thức lắp nối của kết cấu gỗ

§3. Nội dung và đặc điểm kết cấu gỗ

§4. Trình tự thiết lập bản vẽ kết cấu gỗ

Chương 4: Bản vẽ nhà

§1. Khái niệm chung

§2. Mặt bằng toàn thể

§3. Các hình thức biểu diễn của một ngôi nhà

§4. Bản vẽ nhà công nghiệp

§5. Trình tự thiết lập bản vẽ nhà

Chương 5: Bản vẽ công trình cầu

§1. Khái niệm chung

§2. Các loại bản vẽ công trình cầu

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook