Làm Thế Nào Để Ứng Phó Với Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Ở Đô Thị – Lê Diệu Ánh

I. GIỚI THIỆU

Ứng Phó Với Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu

Làm Thế Nào Để Ứng Phó Với Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Ở Đô Thị – Lê Diệu Ánh trình bày về phương pháp tiếp cận của một cộng đồng đô thị tại TP Hồ Chí Minh và những công cụ đã áp dụng cho các cộng đồng khác có hoàn cảnh tương tự, cũng như cho các tổ chức xã hội dân sự và cơ quan chính quyền địa phương để có thể hỗ trợ quá trình thích ứng trong môi trường mà họ chịu ảnh hưởng.

Cuốn sổ tay được chia thành 5 phần: Phần 1 tóm tắt các nguyên nhân và các yếu tố dẫn đến biến đổi khí hậu từ góc độ toàn cầu, trong khi phần 2 nói về những tác động đến TP Hồ Chí Minh và cụ thể là những khu dân cư không ổn định. Trong phần 3 giới thiệu việc thích ứng dựa vào cộng đồng như một phương pháp tiếp cận cấp cơ sở có tính khả thi để ứng phó, nêu cụ thể về cách xây dựng, thực hiện và kết quả của dự án thí điểm. Phần 4 hướng dẫn việc khuyến khích quá trình thích ứng ở các cộng đồng khác và danh sách các biện pháp và chiến lược có thể thực hiện một cách dễ dàng.

Các phần từ 1 đến 4 cung cấp các tài liệu xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức, tất cả các công cụ đánh giá, ra quyết định và lượng giá được sử dụng trong dự án thí điểm được tổng hợp và soạn thảo để cá nhân có thể sử dụng được trình bày ở phần 5.

Làm Thế Nào Để Ứng Phó Với Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Ở Đô Thị - Lê Diệu Ánh
Làm Thế Nào Để Ứng Phó Với Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Ở Đô Thị – Lê Diệu Ánh

II. MỤC LỤC

Phần 1: Biến đổi khí hậu- Từ góc độ toàn cầu

Phần 2: Tp Hồ Chí Minh – và khả năng dễ bị tổn thương

Phần 3: Thích ứng dựa vào công dồng – Một phương pháp tiếp cận cấp cơ sở

Phần 4: Bạn hãy tự làm – Các biện pháp thích ứng công nghệ đơn giản

Phần 5: Bạn hãy tự làm – Các công cụ cùng tham gia

 

>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook