TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

 

I. GIỚI THIỆU VỀ TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

 

 Giáo trình tự động hóa quá trình sản xuất phục vụ cho môn học cùng tên với thời lượng 30 tiết, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, phân tích, bảo trì, thiết kế lắp đặt các hệ thống tự động hóa trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp liên quan.

 Để học tốt môn học này, học sinh, sinh viên cần học trước các môn: điện kỹ thuật, máy cắt kim loại, cơ sở công nghệ chế tạo máy, lý thuyết điều khiển tự động, trang bị điện trong máy cắt và các kiến thức thực tế liên quan.

 Mặc dù tự động hóa không xa lạ với chúng ta nhưng vẫn cần một khối lượng kiến thức dễ hiểu và phương pháp tiếp cận nhanh chóng.

Người viết mong nhận được sự góp ý thiết thực, cụ thể của đồng nghiệp và sinh viên để tài liệu có chất lượng hơn.

 

 

tự động hóa

 

 

II. MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1:
KHÁI QUÁT VỀ TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

1.1. Tóm tắt lịch sử phát triển của tự động hóa quá trình sản xuất

1.2. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản

1.2.1. Cơ khí hóa

1.2.2. Tự động hóa chu kỳ gia công

1.2.3. Tự động hóa máy

1.2.4. Khoa học tự động hóa

1.2.5. Hệ thống thiết kế chế tạo có trợ giúp máy tính CAD/CAM

1.2.6. Hệ thống sản xuất tích hợp CIM

1.2.7. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS

1.2.8. Robot công nghiệp

1.3. Vai trò và ý nghĩa của tự động hóa quá trình sản xuất

1.4. Phương hướng phát triển tự động hóa ở Việt Nam

1.5. Mục đích và nội dung của giáo trình

CHƯƠNG 2:
CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

2.1.Cảm biến

2.1.1. Phân loại cảm biến

2.1.2. Cảm biến vị trí

2.1.3. Cảm biến lực và tải trọng

2.1.4. Cảm biến nhiệt độ

2.1.5. Cảm biến áp suất

2.1.6. Các loại cảm biến khác

2.2. Cơ cấu chấp hành

2.2.1. Các loại động cơ điện

2.2.2. Các loại li hợp

2.2.3. Các phần tử thủy- khí

2.3. Thiết bị điều khiển

2.3.1. Điều khiển bằng cơ khí

2.3.2. Điều khiển bằng khí nén

2.3.3. Điều khiển bằng cơ- điện

2.3.4. Điều khiển bằng điện- điện tử

2.3.5. Hệ thống điều khiển PLC

2.3.6. Vi xử lý và vi điều khiển

2.4. Công cụ mô tả hoạt động của một thiết bị tự động

2.4.1. Mô tả bằng lời văn

2.4.2. Mô tả bằng ký hiệu

2.4.3. Mô tả bằng ngôn ngữ GRAFCET

CHƯƠNG 3: CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG

3.1. Ý nghĩa và phân loại

3.1.1. Ý nghĩa

3.1.2. Hệ thống cấp phôi cuộn

3.1.3. Hệ thống cấp phôi thanh

3.1.4. Hệ thống cấp phôi rời

3.2. Vấn đề định hướng phôi rời

3.2.1. Định hướng bằng vấu, móc

3.2.2. Định hướng bằng khe, rãnh

3.2.3. Định hướng bằng túi, lỗ

3.2.4. Định hướng bằng ống

3.2.5. Định hướng lần hai

3.3. Cấu tạo phễu cấp phôi

3.3.1. Phễu cấp phôi có đĩa quay

3.3.2. Phễu cấp phôi cánh quạt

3.3.3. Phễu cấp phôi giá nâng

3.3.4. Phễu cấp phôi móc quay

3.3.5. Phễu cấp phôi ống hai nửa

3.3.6. Phễu cấp phôi định hướng bằng rãnh

3.3.7. Phễu cấp phôi rung động

3.4 Cấu tạo máng dẫn phôi

3.4.1. Các loại máng dẫn phôi

3.4.2. Tính toán và thiết kế  máng dẫn phôi

3.5. Các cơ cấu khác của hệ thống cấp phôi

3.5.1. Cơ cấu điều tiết phôi

3.5.2. Cơ cấu  đưa phôi

3.5.3. Cơ cấu đẩy phôi

3.5.4. Cơ cấu thay đổi hướng phôi

CHƯƠNG 4: KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

4.1. Khái quát về đo lường và kiểm tra tự động

4.1.1. Vị trí và tác dụng của kiểm tra đo lường

4.1.2. Các phương pháp cảm nhận kích thước tự động

4.1.3. Phân loại các thiết bị kiểm tra tự động

4.2. Thiết bị phân loại tự động

4.2.1. Nhiệm vụ và cấu tạo tổng quát

4.2.2. Giới thiệu một số máy chọn tự động

4.2.3. Điều chỉnh và xác định sai số máy chọn

4.2.4. Tóm tắt nội dung và trình tự thiết kế máy chọn

4.3. Kiểm tra tích cực

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Một số dạng thiết bị đo tích cực

4.3.3. Phân tích sai số của hệ thống kiểm tra tích cực

4.3.4. Điều chỉnh và xác định sai số hệ thống kiểm tra tích cực

4.3.5. Mấy điểm chính khi thiết kế hệ thống kiểm tra tích cực

CHƯƠNG 5:
HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA

5.1. Dây chuyền sản xuất tự động hóa

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Cơ cấu vận chuyển phôi trên dây chuyền

5.1.3. Định vị chi tiết khi gia công trên dây chuyền tự động

5.1.4. Dây chuyền gồm các máy CNC

5.2. Hệ thống sản xuất linh hoạt

5.2.1. Khái niệm và phân loại

5.2.2. Trung tâm gia công điều khiển theo chương trình số

5.2.3. Hệ thống máy tự động linh hoạt điều

5.2.4. Tổ chức dòng lưu thông chi tiết tự động

5.2.5. Tổ chức dòng lưu thông và cấp dao tự động

5.3. Hệ thống sản xuất tích hợp CIM

5.3.1. Khái niệm

5.3.2. Hệ thống phụ trợ CIM

CHƯƠNG 6:
TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH LẮP RÁP TỰ ĐỘNG

6.1. Khái niệm

6.2. Định vị và liên kết chi tiết khi lắp tự động

6.2.1. Định vị chi tiết khi lắp ráp tự động

6.2.2. Các phương pháp và cơ cấu định vị có chủ đích

6.2.3. Sử dụng Robot trong lắp ráp

TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook