TRANG BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI

TRANG BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI

 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ TRANG BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI

 

Việc tăng năng suất máy và giảm giá thành thiết bị điện của máy là hai yêu cầu chủ yếu đối với hệ thống truyền động điện và tự động hóa nhưng chúng mâu thuẫn nhau. Một bên đòi hỏi sử dụng các hệ thống phức tạp, một bên lại yêu cầu hạn chế số lượng thiết bị chung trên máy và số thiết bị cao cấp. Vậy việc lựa chọn một hệ thống truyền động điện và tự động hóa tích hợp cho máy là một bài toán khó.

 

Sách ” Trang bị điện- điện tử máy gia công kim loại” đề cập đến phần điện- điện tử của các loại máy gia công kim loại là những loại máy chủ yếu và quan trọng trong công nghiệp nặng của nền kinh tế quốc dân với 2 loại máy: máy cắt kim loại và máy gia công kim loại bằng áp lực.

 

Ở mỗi loại máy, sách trình bày các đặc điểm làm việc, phương pháp xác định  phụ tải, công suất động cơ truyền động cho máy, các đặc điểm và yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện- điện tử của máy, các khâu điều khiển điển hình và một số sơ đồ điều khiển các máy cụ thể trong thực tế.

 

Sách được dùng làm tài liệu học tập chính cho sinh viên chuyên ngành Tự động hóa, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ công tác trong lĩnh vực Tự động hóa, Trang bị điện các máy sản xuất.

 

 

trang thiết bị

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1
TRANG BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ MÁY CẮT KIM LOẠI

CHƯƠNG 1

KHÁI NIỆM CHUNG

§1.1. Phân loại máy cắt kim loại

§1.2. Các chuyển động và các dạng gia công điển hình trên MCKL

§1.3. Lực cắt, tốc độ cắt và công suất cắt

§1.4. Phụ tải của động cơ truyền động các cơ cấu điển hình

§1.5. Phương pháp chung chọn công suất động cơ cho máy cắt kim loại

§1.6. Điều chỉnh tốc độ máy cắt kim loại

CHƯƠNG 2

TRANG BỊ DIỆN- ĐIỆN TỬ NHÓM MÁY, TIỆN

§2.1. Đặc điểm công nghệ

§2.2. Phụ tải của cơ cấu truyền động chính và ăn dao

§2.3. Phương pháp chọn công suất động cơ truyền động chính của máy tiện

§2.4. Những yêu cầu và đặc điểm đối với truyền động điện và trang bị điện của máy tiện

§2.5. Một số sơ đồ điều khiển máy tiện

CHƯƠNG 3

TRANG BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ MÁY BÀO GIƯỜNG

§3.1. Đặc điểm công nghệ

§3.2. Phụ tải và phương pháp xác định công suất động cơ truyền động chính

§3.3. Các yêu cầu đối với hệ thống truyền động điện và trang bị điện máy bào giường

§3.4. Một số sơ đồ điều khiển máy bào giường điển hình

CHƯƠNG 4

TRANG BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ MÁY DOA

§4.1. Đặc điểm làm việc, yêu cầu về truyền động điện và trang bị điện máy doa

§4.2. Sơ đồ điều khiển máy doa ngang 2620

CHƯƠNG 5

TRANG BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ MÁY MÀI

§5.1. Đặc điểm công nghệ

§5.2. Các đặc điểm về truyền động điện và trang bị điện của máy mài

§5.3. Sơ đồ điều khiển máy mài 3A161

§5.4. Hệ thống điều khiển thích nghi của máy mài

CHƯƠNG 6

ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH SỐ MÁY CẮT KIM LOẠI

§6.1.Nguyên tắc làm việc của máy điều khiển chương trình số

§6.2. Thiết bị và nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển chương trình số

§6.3. Lập chương trình điều khiển

PHẦN 2 
TRANG BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ CÁC MÁY GIA CÔNG BẰNG ÁP LỰC

CHƯƠNG 7

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIA CÔNG BẰNG ÁP LỰC

§7.1. Biến dạng của kim loại

§7.2. Nén kim loại theo một đường thẳng

§7.3. Nén theo 2 phương vuông góc

§7.4. Nén- kéo theo 2 phương vuông góc

§7.5. Biến dạng kim loại ở trạng thái nguội và nóng

CHƯƠNG 8

TRANG BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ MÁY CÁN

§8.1. Khái niệm về công nghệ cán

§8.2. Các biểu thức tính toán và điều kiện cán

§8.3. Tính momem truyền động trục cán

§8.4. Trang bị điện máy cán nóng quay thuận nghịch

§8.5. Trang bị điện máy cán nóng liên tục

§8.6. Trang bị điện máy cán nguội

§8.7. Trang bị điện máy cán dây

§8.8. Trang bị điện các thiết bị phụ trong phân xưởng cán

CHƯƠNG 9

TRANG BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ MÁY RÈN, DẬP

§9.1. Yêu cầu về trang bị điện cho các máy rèn, dập

§9.2. Sơ đồ điều khiển điện- điện tử máy rèn, dập có bánh đà

MỤC LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook