Thực hành Hàn hồ quang tập 1

 

THỰC HÀNH HÀN HỒ QUANG

 

TH HAN HO QUNAG TAP 1

 

Mục lục

1. Vận hành máy mài hai đá . . .3

2. Vận hành máy cắt cao tốc . .6

3. Vận hành máy mài cầm tay . . .11

4. Vận hành máy khoan bàn 16

5. Vận hành máy hàn hồ quang xoay chiều .22

6. Chuẩn bị các trang bị bảo hộ lao động và dụng cụ .28

7. Gây hồ quang .33

8. Hình thành mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp, que hàn đi thẳng .43

9. Hình thành mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp, que hàn chuyển động

ngang .51

10. Hàn giáp mối không vát mép cókhe hở ở vị trí sấp .57

11. Hàn giáp mối vát mép chữ V ở vịtrí sấp, dùng tấm đệm .61

12. Hàn giáp mối vát mép chữ V ở vịtrí sấp, không dùng tấm đệm .68

13. Kiểm tra mối hàn giáp mối bằng ph-ơng pháp uốn .75

14. Hàn góc ở vị trí lòng thuyền . .81

15. Hàn góc ở vị trí ngang (một đ-ờng hàn) .87

16. Hàn góc ở vị trí ngang (nhiều đ-ờng hàn) .93

17. Hàn đắp mặt phẳng .99

18. Hàn đắp trục 104

19. Bài tập tổng hợp .106

 Link tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook