Thủ Tục Đánh Gía Tác Động Môi Trường Và Ra Quyết Định

I.Giới thiệu Thủ Tục Đánh Gía Tác Động Môi Trường Và Ra Quyết Định

Tài liệu về Thủ Tục Đánh Gía Tác Động Môi Trường Và Ra Quyết Định cung cấp các kiến thức về đánh giá tác động môi trường, luật đánh giá book review writing tác động môi trường ở hạ lưu vực sông mê công , những thách thức trong việc áp dụng đánh giá tác động môi trường ở lưu vực sông mê công, tổng quan về quy trình đánh giá tác động môi trường, kinh tế môi trường trong quy trình eia,…

Thủ Tục Đánh Gía Tác Động Môi Trường Và Ra Quyết Định
Thủ Tục Đánh Gía Tác Động Môi Trường Và Ra Quyết Định

 

 

II.MỤC LỤC

Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 1. 1.1 Tổng quan về đánh giá tác động môi trường
 2. 1.2 Tóm tắt lịch sử của đánh giá tác động môi trường
 3. 1.3 Những lợi ích của đánh giá tác độnng môi trường
 4. Bài 2: LUẬT ĐÁNH GÁI TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Ở HẠ LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG 
 5. 2.1 Campuchia
 6. 2.2 Lào
 7. 2.3 Thái Lan
 8. 2.4 Việt Nam
 9. Bài 3: NHỮNG THÁCH THỨC TRONG VIỆC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Ở LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG
 10. 3.1 Tóm tắt một số thách thức
 11. Bài 4: TỔNG QUAN VEEG QUY TRÌNH ĐÁNH GÁI TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
 12. 4.1 Sàng lọc
 13. 4.2 Khảo sát môi trường sơ bộ
 14. 4.3 Xác định phạm vi
 15. 4.4 Đánh giá tác động môi trường đầy đủ
 16. 4.5 Những tác động môi trường lường trước và những biện pháp giảm thiểu
 17. 4.6 Thẩm định và rà soát tác động môi trường
 18. 4.7 Giám sát môi trường
 19. Bài 5: KINH TẾ MÔI TRƯỜNG TRONG QUY TRÌNH EIA
 20. 5.1 Lý thuyết nền kinh té cổ điển và thực tế
 21. 5.2 Các sai lầm của nền kinh tế thị trường cổ điển
 22. 5.3 Sự liên hệ giữa nền kinh tế và môi trường
 23. 5.4 Các vấn đề trong đánh giá kinh tế các tác động môi trường
 24. 5.5 Đánh gái kinh tế của các tác động môi trường
 25. Download

4.7/5 - (3 bình chọn)