Thermal Treatment for Biosolids – A Process Review

Thermal Treatment

 

Thermal Treatment for Biosolids – A Process Review ( Xử lý bùn bằng phương pháp nhiệt – một quá trình nhận xét )

Thermal Treatment for Biosolids - A Process Review
Thermal Treatment for Biosolids – A Process Review

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Xử lý bùn bằng phương pháp nhiệt – một quá trình nhận xét.

Xử lý nhiệt của bùn không phải là mới. quy trình xử lý nhiệt thông thường bao gồm quá trình oxy hóa nhiệt (đốt) và quá trình oxy hóa không khí ẩm ướt, mà đã được thực hành trong một thời gian. Mặc dù đốt là một công nghệ được tìm ra và áp dụng rộng rãi, nó vẫn không có được xem là một phương pháp hữu hiệu của công chúng trong quá khứ. Ash xử lý cũng là một mối quan tâm. Ngoài ra, một lượng lớn khí thải được yêu cầu phải được xử lý trước khi thải ra khí quyển.

Trong khi đó, đối với khí hóa sử dụng oxy tinh khiết, lượng khí thải phát hành mỗi kilogram (kg) bùn khô chế biến có thể được giảm hơn 10 lần (Werther, 1999). Điều này có thể có tác động đáng kể chi phí như yêu cầu chất lượng không khí sẽ tiếp tục yêu cầu các cấp cao hơn xử lý khí thải. Những nỗ lực liên tục gần đây của môi trường Hoa Kỳ

Cơ quan bảo vệ (EPA) để phân loại lại bùn thành phố như chất thải rắn được cung cấp thêm động lực cho đối thủ bùn đốt. Tuy nhiên, gần đây đốt đã đạt được một nhận thức thuận lợi hơn, khi nó được kết hợp với phục hồi năng lượng.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook