SỔ TAY THIẾT KẾ CƠ KHÍ 2

SỔ TAY THIẾT KẾ CƠ KHÍ 2

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SỔ TAY THIẾT KẾ CƠ KHÍ 2

 

Các nội dung trên bao hàm một khối lượng kiến thức khá đồ sộ và mỗi một chương hoặc một vấn đè của tập sổ tay này có thể là đề tài cho nhiều cuốn sách. Trong khuôn khổ có hạn của một tập sổ tay dung cho thiết kế cơ khí, chúng tôi chỉ đề cập đến các nội dung cần thiết và thông dụng nhất đáp ứng cho việc lựa chọn kết cấu, tính toán thiết kế kích thước và lựa chọn vật liệu. Phương pháp trình bày các chương mục chú trọng vào việc giới thiệu các bảng, biểu tra cứu, ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn Việt Nam. Đối với các nội dung chưa có tiêu chuẩn Việt Nam chúng tôi sẽ sử dụng các tiêu chuẩn của Liên bang Nga.

 

Truyền động bánh răng và truyền động trục vít trụ là hai chương tương đối khó, đặc biệt là vì dung sai và tính toán độ bền của truyền động bánh răng và trục vít. Những nội dung này bạn đọc cần đọc kỹ đẻ tìm ra phương án sử dụng thích hợp nhất. Bên cạnh truyền động bánh răng thân khai chúng tôi giới thiệu truyền động bánh răng Novicop, loại bánh răng thường được dùng trong các loại máy móc hạng nặng, tải trọng tác dụng lớn. Các loại truyền động bánh răng phi thân khai như bánh răng xycloit và các biến thể của nó, bánh răng sóng biến dạng, vv…tuy đã được sử dụng trong một vài lĩnh vực chế tạo máy nhưng phạm vi ứng dụng còn hạn hẹp và sẽ được giới thiệu trong các sách chuyên khảo riêng khác.

 

 

 

 

sttk cơ khí

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI GIỚI THIỆU
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TRỤC TÂM VÀ TRỤC TRUYỀN

1. Trục tâm

1.1. Kiểu, kết cấu và kích thước

1.2. Tính toán trục tâm

2. Trục truyền

2.1. Đầu trục truyền

2.2. Tính toán trục

2.2.1. Tính toán trục về độ bền

2.2.2 Tính toán về trục về độ cứng vững

2.2.3. Xác định momen xoắn Mx

2.2.4. Xác định tải trọng trên trục

2.2.5. Xác định phản lực ổ trục và momen uốn

2.2.6. Vật liệu chế tạo trục truyền

2.3. Kết cấu của trục

CHƯƠNG 2. Ổ TRỤC

1. Ổ trượt

1.1. Các dạng ma sát chính của ổ trượt

1.2. Ổ trượt kim loại

1.2.1. Tính toán gần đúng ổ trượt kim loại

1.2.2. Tính toán ổ trượt chặn

1.2.3. Ống lót và máng lót ổ trượt

1.2.4. Thân ổ trượt

1.3. Ổ trượt phi kim loại

1.3.1. Ổ trượt chất dẻo teflon lõi kim loại

1.3.2. Ổ trượt chất dẻo gỗ ép

1.3.3. Ổ trượt  tectolit

1.3.4. Ổ trượt polianit

1.3.5. Ổ trượt capron

1.3.6. Ổ trượt bằng gỗ dẻo

1.3.7. Ống lót và máng lót ổ trượt phi kim loại

2. Ổ lăn

2.1. Hệ thống ký hiệu quy ước

2.2. Kiểu và dạng kết cấu của ổ lăn

2.3. Cấp chính xác của ổ lăn

2.4. Lựa chọn ổ lăn

2.5. Tính toán ổ lăn

2.5.1. Phương pháp tính khả năng tải động và tuổi thọ

2.5.2. Tính toán tuổi thọ của ổ theo giờ và tính toán sơ bộ khả năng tải động

2.5.3. Phương pháp tính khả năng tải tĩnh và tải trọng tĩnh tương đương

2.5.4. Phương pháp tính tần số quay giới hạn

2.6. Lắp ghép ổ lăn

2.6.1. Lựa chọn lắp ghép ổ lăn

2.6.2. Sai lệch hình dạng và vị trí của các bề mặt lắp ghép của trục và thân với ổ lăn

2.7. Ổ trục của các trục truyền động bánh răng

2.8. Kích thước và đặc tính cơ bản của các kiểu ổ lăn

2.9. Kết cấu của bộ phận lắp ổ lăn

2.10. Nắp ổ lăn

2.11. Vai tỳ, vành tỳ để lắp ổ lăn

2.12. Thân ổ trục dùng cho ổ lăn

CHƯƠNG 3. KHỚP NỐI TRỤC

1. Khớp nối trục cố định

1.1. Khớp nối trục kiểu ống có chốt

1.2. Khớp nối trục kiểu ống có then hoa

1.3. Khớp nối trục kiểu ống có then

1.4. Khớp nối trục trục bích

1.5. Khớp nối trục trục đàn hồi kiểu bích chốt

1.6. Khớp nối trục đàn hồi có đĩa hình sao

1.7. Khớp nối trục đàn hồi có vỏ hình xuyến

1.8. Khớp nối trục cam- đĩa

1.9. Khớp nối trục có chi tiết lăng trụ trung gian

1.10. Khớp nối trục bản lề

1.11. Khớp nối trục trục xích một dãy

1.12. Khớp nối trục trục an toàn

2. Khớp nối trục ly hợp

2.1. Khớp nối trục cam ly hợp

2.2. Khớp nối trục có răng hình chữ V nhỏ

2.3. Khớp nối trục ma sát

2.4. Khớp nối trục ly hợp vượt

2.5. Khớp ly hợp điện từ nhiều đĩa

CHƯƠNG 4. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

1. Truyền động bánh răng trụ

1.1. Tính toán các thông số hình học của truyền động

bánh răng trụ thân khai

1.2. Dung sai của truyền động bánh răng trụ

1.2.1. Cấp chính xác và dạng đối tiếp

1.2.2. Mức chính xác
1.3. Kết cấu bánh răng trụ

1.3.1. Bánh răng đúc bằng thép và gang

1.3.2. Bánh răng dạng băng đa

1.3.3. Bánh răng trụ dập

1.3.4. Bánh răng chất dẻo

1.4. Lập bản vẽ thiết kế bánh răng trụ

2. Truyền động thanh răng

2.1. Tính toán các thông số hình học

2.2. Dung sai chế tạo thanh răng

2.2.1. Cấp chính xác và dạng đối tiếp

2.2.2. Mức chính xác

2.3. Lập bản vẽ thiết kế thanh răng

3. Truyền động bánh răng côn

3.1. Truyền động bánh răng côn răng thẳng

3.2. Truyền động bánh răng côn răng nhỏ và bánh răng lớn

3.2.1. Số răng của bánh răng nhỏ và bánh răng lớn

3.2.2. Modun

3.2.3. Góc nghiêng và hướng răng

3.2.4. Profin gốc và dạng răng chiều trục

3.2.5. Chọn đường kính danh nghĩa của dầu dao

3.2.6. Chọn hệ số dịch chỉnh và hệ số thay đổi chiều

dày tính toán của răng Profin gốc

3.2.7. Hệ số để tính toán góc chân răng bánh răng và

góc đầu răng côn có dạng răng dọc II

3.2.8. Tính toán các thông số hình học

3.2.9. Yêu cầu kỹ thuật

3.3. Dung sai của truyền động bánh răng côn

3.3.1. Cấp chính xác và dạng đối tiếp

3.3.2. Mức chính xác

3.4. Kết cấu bánh răng côn

3.5. Lập bản vẽ thiết kế bánh răng côn

4. Tính toán độ bền

4.1. Tính toán độ bền truyền động bánh răng trụ thân khai

4.2. Tính toán độ bền truyền động bánh răng côn

5. Truyền động bánh răng Nivicop

5.1. Profin gốc

5.2. Tính toán hình học

5.3. Tính toán độ bền

5.4. Lựa chọn các thông số cơ bản của bộ truyền

5.5. Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền động bánh răng Novicop

CHƯƠNG 5.
TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT TRỤ

1.Đặc tính và các thông số cơ bản

1.1. Đặc tính của truyền động trục vít trụ

1.2. Các thông số cơ bản

2. Tính toán hình học truyền động trục vít trụ trực giao

3. Dung sai truyền động trục vít trụ

3.1. Cấp chính xác và dạng đối tiếp

3.2. Mức chính xác

4. Kết cấu của bánh vít

5. Lực trong ăn khớp và hiệu suất của truyền động trục vít

6. Lập bản vẽ thiết kế trục vít và bánh vít

6.1. Bản vẽ thiết kế trục vít

6.2. Bản vẽ thiết kế bánh vít

7. Tính toán độ bền của truyền động trục vít trụ

CHƯƠNG 6. TRUYỀN ĐỘNG XÍCH

1. Xích treo

2. Xích mắt tròn độ bền cao dùng cho máy mỏ

3. Xích trục mắt tròn và xích kéo có độ bền thường

3.1. Thông số cơ bản và kích thước của xích

3.2. Yêu cầu kỹ thuật của xích

3.3. Đĩa xích dùng cho xích mắt tròn và xích kéo có độ bền thường

4. Xích trục dạng bản

4.1. Kiểu thông số cơ bản và kích thước

4.2. Yêu cầu kỹ thuật của xích

4.3. Đĩa xích dùng cho xích trục dạng bản

4.4. Yêu cầu kỹ thuật của đĩa xích

5. Xích kéo tháo được

5.1. Kiểu, thông số cơ bản và kích thước

5.2. Yêu cầu kỹ thuật của xích

5.3. Đĩa xích dùng cho xích kéo tháo được

6. Xích dạng kéo chạc

7. Xích truyền động con lăn và xích truyền động bạc lót

7.1. Thông số và kích thước cơ bản

7.2. Yêu cầu kỹ thuật của xích

7.3. Đĩa xích dùng cho xích con lăn và xích bạc lót

7.4. Yêu cầu kỹ thuật của đĩa xích

7.5. Ví dụ về bản vẽ vành răng đĩa xích cho xích một dãy

7.6. Tính toán thiết kế dụng cụ gia công đĩa xích

7.7. Điều kiện sử dụng xích con lăn và xích bạc lót

7.8. Tính toán truyền động xích con lăn

8. Xích kéo dạng bản

8.1. Kiểu, thông số và kích thước cơ bản

8.2. Yêu cầu kỹ thuật của xích

8.3. Đĩa xích dùng cho xích kéo dạng bản

8.4. Ví dụ về bản vẽ đĩa xích dùng cho xích kéo dạng bản

9. Xích răng

9.1. Thông số và kích thước cơ bản

9.2. Yêu cầu kỹ thuật của xích

9.3. Đĩa xích dùng cho xích răng

9.4. Yêu cầu kỹ thuật của đĩa xích

9.5. Ví dụ về bản vẽ đĩa xích dùng cho xích răng

CHƯƠNG 7. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

1. Truyền động đai phẳng

1.1. Các kiểu truyền động và chọn đai truyền

1.2. Đai truyền vải sợi bông tẩm dệt liền

1.3. Tính toán truyền động đai phẳng vải sợi bông tẩm dệt liền

1.4. Đai truyền phẳng bằng da

1.5. Bánh đai dùng cho truyền động đai phẳng

2. Truyền động đai hình thang

2.1. Đai truyền hình thang

2.2. Bánh đai thang

2.3. Yêu cầu kỹ thuật của bánh đai

2.4. Phương trình kiểm tra các rãnh bánh đai

2.5. Tính toán thiết kế truyền động đai hình thang

3. Dạng đặc biệt của truyền động đai hình thang

3.1. Truyền động có đồ gá căng đai

3.2 Truyền động có trục thẳng đứng

3.3. Truyền động đai nửa chéo

4. Đai hình thang của bộ biến tốc

4.1. Thông số và kích thước

4.2. Bánh đai của bộ biến tốc

4.3. Tính toán và thiết kế bộ biến tốc đai thang

4.4. Quy tắc lắp ráp và sử dụng đai truyền và bánh

đai của bộ biến tốc

CHƯƠNG 8.
TRUYỀN ĐỘNG VÍT- ĐAI ỐC VÀ TRUYỀN
ĐỘNG BÁNH CÓC

1. Truyền động vít- đai ốc

1.1. Truyền động vít dẫn động

1.2. Truyền động vít tải trọng

2. Truyền động bánh cóc

2.1. Các dạng bánh cóc

2.2. Tính toán bánh cóc

CHƯƠNG 9. MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC

1. Mối ghép bulong

1.1. Mối ghép không có ứng suất

1.2. Mối ghép có ứng suất

1.3. Mối ghép chịu tải trọng ngang

1.4. Mối ghép tại đầu các đòn

1.5. Mối ghép kẹp chặt các nắp

1.6. Mối ghép kẹp chặt các giá congon

1.7. Mối ghép bulong nối bích

1.8. Mối ghép bulong có tải trọng lệch tâm

2. Mối ghép then

2.1. Mối ghép than bằng

2.2. Mối ghép than bán nguyệt

2.3. Chọn then cho các trục bậc

2.4. Tính toán mối ghép then bằng

2.5. Dung sai và lắp ghép của mối ghép then bằng và then bán nguyệt

3. Mối ghép then 

3.1. Mối ghép then hoa răng chữ nhật

3.1.1. Kích thước của mối ghép then hoa răng chữa nhật

3.1.2. Dung sai và lắp ghép của mối ghép then hoa răng chữ nhật

3.2. Mối ghép then hoa răng thân khai

3.3. Mối ghép then hoa răng tam giác

3.3.1. Lựa chọn các kích thước, dung sai và lắp ghép

3.3.2. Các công thức xác định các yếu tố của mối ghép then hoa răng tam giác

3.4. Tính toán độ bền của mối ghép then hoa

3.5. Biểu diễn quy ước trục then hoa, lỗ then hoa và mối ghép then hoa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Linh Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook