SỔ TAY QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT

SỔ TAY QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH SỔ TAY QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT

 

Cuốn ” Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất” bao gồm 2 tập:

Tập 1 có các phần sau:

– Những tính chất hóa lý cơ bản của một số chất.

– Thủy động lực học và các quá trình thủy cơ.

Tập 2 có các phần sau:

– Các quá trình nhiệt.

– Các quá trình chuyên khối.

– Vật liệu chế tạo thiết bị và tính toán cơ khí.

Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 1978, tái bản lần thức nhất vào năm 1992.

 

 

 

st qt

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT
Chương 1. Những tính chất lý hóa cơ bản của một số chất

§1. Khối lượng riêng và thể tích riêng

§2. Độ nhớt

§3. Hệ số dẫn nhiệt

§4. Nhiệt dung riêng

§5. Nhiệt độ và nhiệt lượng riêng của sự dịch pha

§6. Nhiệt hòa tan

§7. Độ hòa tan

§8. Hệ số giãn dài và hệ số giãn nở thể tích

§9. Hệ số chịu nén của chất lỏng và chất khí

§10. Sức căng bề mặt

§11. Tính chất lý hóa của một số chất ở áp suất khí quyển

§12. Bằng đơn vị đo lường

PHẦN THỨ HAI. CÁC QUÁ TRÌNH THỦY LỰC
Chương 2. Thủy động lực học

1. Các chuẩn số đồng dạng về thủy động lực học

2. Sự chuyển động của chất lỏng và chất khí

§1. Chế độ chuyển đổi

§2. Sự phân bố tốc độ của dòng ổn định đẳng nhiệt

§3. Tốc độ và lưu lượng của chất khí bị nén

§4. Tốc độ và lưu lượng của chất lỏng không bị nén chảy trong ống dẫn hay máng

§5. Xác định đường kính ống dẫn khi biết lưu lượng và tốc độ

§6. Tốc độ và lưu lượng của chất lỏng không bị nén chảy qua lỗ ở

đáy bình hay thành bình khi mức chất lỏng trong bình và áp suất không đổi

§7. Tốc độ và lưu lượng của chất lỏng không bị nén chảy qua vòi

§8. Thời gian chảy cạn bình

3. Sức cản thủy lực

§1. Áp suất

§2. Hệ số ma sát

§3. Hệ số trở lực cục bộ

§4. Sức cản thủy lực của chùm ống

4. Chất lỏng phi Niuton

§1. Khái niệm

§2. Đặc trưng của chất lỏng phi Niuton

§3. Sự chảy của chất lỏng phi Niuton trong ống tròn

5. Thủy động lực học của lớp hạt

A. Lắng dưới tác dụng của trường trọng lực

§1. Lắng tự do của hạt rắn hình cầu

§2. Lắng tự do của hạt rắn không phải hình cầu

§3. Qúa trình lắng chen nhau của hạt rắn

B. Lắng dưới tác dụng của lực ly tâm

C. Sự chuyển động của khí, hơi hay chất lỏng qua lớp vật liệu hạt

§1. Lớp hạt không chuyển động

§2. Lớp vật liệu đặc chuyển động

§3. Lớp vật liệu ở trạng thái lỏng giả

D. Vận chuyển bằng khí

§1. Vận chuyển bằng khí trong ống thẳng đứng

§2. Phương pháp tính thiết bị vận chuyển bằng khí

6. Vận chuyển chất lỏng. Bơm

§1. Một số khái niệm

§2. Bơm pittong

§3. Bơm ly tâm

§4. Bơm xoáy lốc

§5. Bơm răng khía

§6. Bơm vít xoắn

§7. So sánh và sử dụng các loại bơm

7. Vận chuyển và khí nén 

A. Quạt lý tâm

§1. Những đặc trưng của quạt

§2. Vấn đề khí động lực học của quạt

§3. Xác định các kích thước cơ bản của quạt ly tâm

§4. Đặc tuyến của quạt và công thức chuyển đặc tuyến

§5. Ký hiệu quạt

§6. Độ bền của quạt

§7. Chỉ dẫn chọn quạt

B. Máy nén

§1. Phân loại máy xén. Cách xác định công và công suất

§2. Máy nén ly tâm

§3. Máy nén pittong

§4. Máy nén roto

§5. Máy nén hướng trục

§6. Máy nén khí kiểu bơm tia

§7. Bơm chân không vòng nước

§8. Băng tra quạt, bơm chân không và máy nén

Chương 3. Phân riêng hệ không đồng nhất

1. Phân riêng hệ khí không đồng nhất

§1. Phân loại

§2. Tính toán công nghệ

§3.Tính toán phòng lắng bụi một tầng

§4. Tính toán phòng lắng bụi nhiều tầng

§5. Tính toán xiclon

§6. Tính toán xiclon theo phương pháp chọn

§7. Xiclon đơn

§8. Xiclon tổ hợp

§9. Hiệu suất làm sạch của xiclon đơn

§10. Hiệu suất làm sạch của xiclon tổ hợp

§11. Sức cản thủy lực của xiclon

§12. Trình tự tính toán xiclon

§13. Thiết bị làm sạch khí kiểu sủi bọt

§14. Hiệu suất làm sạch của thiết bị sủi bọt

§15. Thiết bị rửa khí dưới tác dụng của lực ly tâm

§16. Thiết bị phân riêng bằng phương pháp lọc

§17. Làm sạch khí dưới tác dụng của điện trường

2. Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất

A. Lắng dưới tác dụng của trường trọng lực

B. Lọc

§1. Các khái niệm cơ bản

§2. Công thức tính toán quá trình lọc

§3. Phương pháp và trình tự tính toán

§4. Cấu tạo thiết bị lọc

§5. Năng suất của máy lọc thùng quay

§6. Qúa trình rửa bã

C. Ly tâm 

§1. Lắng ly tâm

§2. Lọc ly tâm

§3. Cấu tạo máy ly tâm

D. Xiclon lỏng

Chương 4. Khuấy trộn chất lỏng

§1. Khái niệm

§2. Xác định dạng cánh khuấy thích hợp nhất qua thực nghiệm

§3. Công suất và số vòng quay của cánh khuấy

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook