Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 10 – Nguyễn Đinh Tuấn

I. Giới thiệu Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường tập 10

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường tập 10 – Nguyễn Đinh Tuấn viết về các vấn đề ồn rung khi sử dụng máy phát điện và trong các ngành công nghiệp có mức ồn cao như: Cơ khí, dệt, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, đông lạnh, nước đá… với mức ồn phổ biến 70 -100 dB, cá loại xe cơ giới 75- 95 dB; giao thông 90-110 dB.

Ngoài ra, tài liệu còn trình bày các biện pháp phòng chống ồn và rung động, các giải pháp xử lý ô nhiễm thực tiễn : vật liệu chống ồn, các kết cấu chống ồn, kết cấu chống rung,..giá cả và nguồn cung cấp vật tư chính…

Tài liệu này là một phần của Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong các ngành tiểu thủ công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường gồm 10 tập:

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 10 - Nguyễn Đinh Tuấn
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 10 – Nguyễn Đinh Tuấn

 

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường

 

II.MỤC LỤC

1. VẤN ĐỀ ỒN RUNG KHI SỬ DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN

1.1       Các tác nhân gây ô nhiễm chính

1.2       Tác hại của tiếng ồn và rung động

1.3       Tiêu chuẩn kiểm soát ồn rung

2. CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG ỒN VÀ RUNG ĐỘNG

3. CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM THỰC TIỄN

3.1       Vật liệu chống ồn

3.2       Các kết cấu chống ồn

3.3       Kết cấu chống rung

3.4       Một số trường hợp thực tiễn đã áp dụng

4. GIÁ CẢ VÀ NGUỒN CUNG CẤP VẬT TƯ CHÍNH

5. DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN

THIẾT KẾ MẪU GIẢI PHÁP CHốNG ỒN MÁY PHÁT ĐIỆN 

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook