SỔ TAY DUNG SAI LẮP GHÉP

SỔ TAY DUNG SAI LẮP GHÉP

 

I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH SỔ TAY DUNG SAI LẮP GHÉP

 

 Để đáp ứng yêu cầu về tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật và công nhân trong ngành chế tạo cơ khí, chúng tôi biên soạn cuốn sổ tay” Dung sai lắp ghép”.

 Nội dung chủ yếu của cuốn sổ tay là giới thiệu một cách hệ thống và đầy đủ các thông số kích thước cơ bản dung sai kích thước, hình dạng, nhám bề mặt; hệ thống các lắp ghép của các mối ghép thông dụng như: Trụ trơn, ổ lăn, then hoa, ren bánh răng,… Theo tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam- TCVN.

 Với tài liệu này, cán bộ kỹ thuật dễ dàng xác định các thông số kích thước cơ bản của chi tiết và độ chính xác của chúng khi thiết kế cũng như hướng dẫn công nghệ cho công nhân gia công và lắp đặt các chi tiết.

 Đối với những công nhân có tay nghề bậc cao cũng có thể tra cứu các thông số kích thước cơ bản và dung sai kích thức chi tiết để tạo profin lưỡi cắt và điều chỉnh dao khi gia công. Đồng thời công nhân cũng có thể tra cứu để hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật ghi trên bản vẽ chi tiết cần chế tạo.

 Sổ tay cũng là tài liệu tra cứu cần thiết đối với sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

 

 

st dung sai

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1. dung sai lắp ghép bề mặt trơn

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. hệ thống dung sai lắp ghép theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2244-1999

Chương 2. Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt

2.1. Khái niệm chung về dung sai hình dạng và vị trí bề mặt

2.2. Sai lệch và dung sai hình dạng bề mặt

2.3. Sai lệch và dung sai vị trí bề mặt

2.4. Nhám bề mặt

Chương 3. Dung sai lắp ghép ổ lăn

3.1. Kí hiệu và cấp chính xác chế tạo ổ

3.2. Lắp ghép ổ lăn

3.3. Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt có lắp ổ lăn

Chương 4. Dung sai lắp ghép then và then hoa

4.1. Dung sai lắp ghép then

4.2. Dung sai lắp ghép then hoa

Chương 5. Dung sai kích thước góc và lắp ghép côn trơn

5.1. Dung sai kích thước góc

5.2. Lắp ghép côn trơn

Chương 6. Dung sai lắp ghép ren

6.1. Các thông số kích thước cơ bản của ren

6.2. Dung sai lắp ghép ren

6.3. Dung sai lắp ghép ren hệ mét

6.4. Dung sai lắp ghép ren hình thang

6.5. Dung sai lắp ghép ren tựa

6.6. Dung sai lắp ghép ren côn hệ mét

6.7. Dung sai lắp ghép ren tròn

6.8. Dung sai lắp ghép ren ống trụ

6.9. Dung sai lắp ghép ren ống côn

Chương 7. Dung sai truyền động bánh răng

7.1. Thuật ngữ và định nghĩa

7.2. Khái niệm cơ bản về dung sai truyền động bánh răng và truyền động trục vít

7.3. Dung sai truyền động bánh trụ

7.4. Dung sai truyền động bánh răng côn và hypoit

Chương 8. Dung sai lắp ghép của các chi tiết bằng vật liệu dẻo

8.1. Dung sai lắp ghép các chi tiết bề mặt trơn

8.2. Dung sai lắp ghép ren đối với các chi tiết bằng vật liệu dẻo

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook