Tài liệu Chống Mối – Nguyễn Chí Thanh

I.Tài liệu Chống Mối – Nguyễn Chí Thanh

Tài liệu Chống Mối – Nguyễn Chí Thanh viết về mối kẻ thù nguy hiểm nhất của nền kinh tế và phương pháp chống lại chúng.

Mối không chỉ gây hại đối với nhà tre gỗ mà còn gây hại to lớn hơn đối với các công trình vĩnh cửu, kiến trúc phức tạp, nhà khung bê tông, cao tầng. Mối còn gây hại đối với vật tư hàng hóa trong các kho hàng dân dụng và quốc phòng, các công trình văn hóa lịch sử, đê điều…

Về mặt kỹ thuật chống mối, trên thế giới và trong nước đã có nhiều công trình nghiên cứu và đề xuất nhiều giải pháp xử lý.

Tài liệu này cung cấp những biện pháp hiệu quả nhưng đơn giản không đòi hỏi kỹ thuật trang thiết bị hiện đại mà những người không chuyên vẫn áp dụng được.

Tài liệu Chống Mối - Nguyễn Chí Thanh
Tài liệu Chống Mối – Nguyễn Chí Thanh

II. MỤC LỤC

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỐI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

 • Các thành phần trong một tổ mối
 • Tổ mối
 • Thức ăn của mối
 • Những con đường mối xâm nhập vào công trình

PHÒNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH BẮT ĐẦU XÂY DỰNG

 • Xử lý đất nền
 • Xử lý chân tường và các cấu trúc tiếp xúc với đất nền
 • Xử lý gỗ và các cấu trúc bằng nguyên liệu thực vật
  • Các loại thuốc bảo quản
  • Bảo quản tre
  • Bảo quản cột gỗ tươi

DIỆT VÀ PHÒNG MỐI CHO NHÀ CỬA VÀ KHO TÀNG ĐÃ XÂY DỰNG

 • Diệt mối theo phương pháp hóa sinh
 • Phòng mối cho công trình đã xây dựng

PHÒNG TRỪ MỐI BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HÓA LỊCH SỬ

CHỐNG MỐI CHO CÂY TRỒNG

CHỐNG MỐI CHO ĐÊ ĐẬP

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Download

2.3/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook