Quyết định 3733/2002/QÐ-BYT về vệ sinh lao động

I. GIỚI THIỆU

Quyết định 3733/2002/QÐ-BYT về vệ sinh lao động Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân; Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Y tế; Sau khi có sự nhất trí của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 941/LĐTBXH-BHLĐ ngày 2/4/2002; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 0850/PTM-VPGC ngày 17/4/2002. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng – Bộ Y tế.

Quyết định 3733/2002/QÐ-BYT về vệ sinh lao động
Quyết định 3733/2002/QÐ-BYT về vệ sinh lao động

II. MỤC LỤC

Phần thứ nhất HAI MƯƠI MỐT (21) TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VỆ SINH – PHÚC LỢI

II. TIÊU CHUẨN KHOẢNG CÁCH BẢO VỆ VỆ SINH

III. LAO ĐỘNG THỂ LỰC – TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THAO TÁC THEO TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG

IV. LAO ĐỘNG THỂ LỰC – TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THAO TÁC THEO TẦN SỐ NHỊP TIM

V. TIÊU CHUẨN MANG VÁC – GIỚI HẠN TRỌNG LƯỢNG CHO PHÉP

VI. TIÊU CHUẨN CHIẾU SÁNG

VII. TIÊU CHUẨN VI KHÍ HẬU

VIII. TIÊU CHUẨN BỤI SILIC

IX. TIÊU CHUẨN BỤI KHÔNG CHỨA SILIC

X. TIÊU CHUẨN BỤI BÔNG

XI. TIÊU CHUẨN BỤI AMIĂNG

XII. TIÊU CHUẨN TIẾNG ỒN

XIII. TIÊU CHUẨN RUNG

XIV. TIÊU CHUẨN TỪ TRƯỜNG TĨNH – MẬT ĐỘ TỪ THÔNG

XV. TIÊU CHUẨN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ THẤP – MẬT ĐỘ TỪ THÔNG

XVI. TIÊU CHUẨN CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TẦN SỐ THẤP VÀ ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH

XVII. TIÊU CHUẨN CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẢI TẦN SỐ 30KHZ – 300GHZ

XVIII. BỨC XẠ TỬ NGOẠI – GIỚI HẠN CHO PHÉP

XIX. TIÊU CHUẨN PHÓNG XẠ

XX. BỨC XẠ TIA X – GIỚI HẠN CHO PHÉP

XXI. HOÁ CHẤT – GIỚI HẠN CHO PHÉP TRONG KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC

Phần thứ hai NĂM (05) NGUYÊN TẮC VÀ BẢY (07) THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. NGUYÊN TẮC 1 – ECGÔNÔMI THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG LAO ĐỘNG

II. NGUYÊN TẮC 2 – ECGÔNÔMI THIẾT KẾ VỊ TRÍ LAO ĐỘNG

III. NGUYÊN TẮC 3 – ECGÔNÔMI THIẾT KẾ MÁY MÓC, CÔNG CỤ

IV. NGUYÊN TẮC 4 – CHIỀU CAO BỀ MẶT LÀM VIỆC

V. NGUYÊN TẮC 5 – VỊ TRÍ LAO ĐỘNG VỚI MÁY VI TÍNH

VI. THÔNG SỐ 1 – VỊ TRÍ LAO ĐỘNG VỚI MÁY VI TÍNH

VII. THÔNG SỐ 2- CHIỀU CAO BỀ MẶT LÀM VIỆC

VIII. THÔNG SỐ 3 – KHOẢNG CÁCH NHÌN TỪ MẮT TỚI VẬT

IX. THÔNG SỐ 4 – GÓC NHÌN

X. THÔNG SỐ 5 – KHÔNG GIAN ĐỂ CHÂN

XI. THÔNG SỐ 6 – CHIỀU CAO NÂNG NHẤC VẬT

XII. THÔNG SỐ 7: THÔNG SỐ SINH LÝ VỀ CĂNG THẲNG NHIỆT – TRỊ SỐ GIỚI HẠN

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook