Kế hoạch hành động quy hoạch quản lý chất thải rắn Huyện Hoài Nhơn

Kế hoạch hành động quy hoạch quản lý chất thải rắn Huyện Hoài Nhơn

Kế hoạch hành động quy hoạch quản lý chất thải rắn Huyện Hoài Nhơn (UBND Tỉnh Bình Định – 12/2011) có 16 trang.

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Kế hoạch hành động quy hoạch quản lý chất thải rắn Huyện Hoài Nhơn
Kế hoạch hành động quy hoạch quản lý chất thải rắn Huyện Hoài Nhơn

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Kế hoạch hành động của Huyện mô tả các hoạt động chính cần thiết để thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn của Huyện. Kế hoạch hành động này được xây dựng cho giai đoạn 5 năm và tập trung vào các vấn đề sau:

– Xây dựng Ban Quản lý chất thải rắn của Huyện;

– Thành lập Trung tâm Tài nguyên rác;

– Thành lập các Đội Truyền thông Môi trường;

– Ban hành các quyết định cần thiết bởi chính quyền và cho phép các hoạt động;

– Đối với khâu quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: cần đảm bảo (1) giảm thiểu phát thải tại nguồn bằng cách tái sử dụng và tái chế, làm phân compost tại nhà,…, (2) thải bỏ rác đúng thời gian và tại đúng chỗ, (3) người gây ô nhiễm trả phí cho thu gom và vận chuyển rác;

– Cải thiện hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bàng cách đầu tư vào đủ lượng các trang thiết bị thu gom và vận chuyển rác có chất lượng tốt để đảm bảo công tác thu gom rác đáng tin cậy cho các khu vực được phục vụ;

– Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường từ tất cả các bãi rác và/hoặc sử dụng bãi chôn lấp hợp vệ sinh hiện đại;

– Đối với hệ thống quản lý chất thài y tế, cần đảm bảo chất thải lây nhiễm được thu gom từ tất cả các nguồn phát sinh và xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế;

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook