Effects of Pre-Ozonation and Coagulation on the Reduction of Ceramic Membrane Fouling for Water Reclamation

Pre-Ozonation

I. GIỚI THIỆU

Effects of Pre-Ozonation and Coagulation on the Reduction of Ceramic Membrane Fouling for Water Reclamation ( Ảnh hưởng của Tiền-ozon hóa và keo tụ trong việc giảm lớp cặn bám lên màng lọc men cho cải tạo nước )

Effects of Pre-Ozonation and Coagulation on the Reduction of Ceramic Membrane Fouling for Water Reclamation
Effects of Pre-Ozonation and Coagulation on the Reduction of Ceramic Membrane Fouling for Water Reclamation

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Ảnh hưởng của Tiền-ozon hóa và keo tụ trong việc giảm lớp cặn bám lên màng lọc men cho cải tạo nước.

• Các mảng bám bẩn màng cần phải được giảm để hệ màng thống hoạt động một cách hiệu quả và kinh tế. không thể đảo ngược bám bẩn, mà không được loại bỏ bằng cách làm sạch cơ thể, có thể làm rút ngắn tuổi thọ màng.

• Màng men có thể được thay thế màng polyme thông thường. Lợi thế chính của màng gốm là độ bền với nhiệt độ vận hành cao và áp lực. Ngoài ra, họ có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ như vậy như ozone. Ozone có thể giảm màng bám bẩn do đó tăng cường thông lượng nước của hệ thống màng bằng cách phá vỡ lớn chất ô nhiễm đến các phần phân đoạn nhỏ và chuyển đổi chất kỵ nước để hút nước.

• Nghiên cứu này đánh giá các đặc điểm tắc nghẽn của màng gốm trong lọc nước thải sau xử lý và nước mặt, và điều tra ảnh hưởng của tiền ozon hóa trên việc giảm sự tắc nghẽn, hồi phục và không thể hoàn nguyên của màng gốm.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook