Phương pháp gia công đặc biệt

Phương pháp gia công đặc biệt

Phương pháp gia công đặc biệt
Phương pháp gia công đặc biệt

I. Giới thiệu giáo trình phương pháp gia công đặc biệt

Phương pháp gia công đặc biệt là môn khoa học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy.

Phương pháp gia công đặc biệt có khả năng gia công tất cả vật liệu mới với bất kỳ cơ tính nào, gia công hầu hết các chi tiết phức tạp, tiết kiệm được nguyên vật liệu, đạt độ chính xác cao và hoàn toàn cơ khí hóa, tự động hóa.

Phương pháp gia công đặc biệt ngoài chức năng giáo khoa cho các hệ Đại học, quyển sách còn là tài liệu nghiên cứu cho các Kỹ sư, học viên Cao học và cán bộ kỹ thuật trong ngành chế tạo máy.

II. Mục lục

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT

I. Nhu cầu về các phương pháp gia công đặc biệt

II. Phân loại các phương pháp gia công đặc biệt

III. Đặc trưng của các phương pháp gia công đặc biệt

IV. Tính ưu việt của phương pháp gia công đặc biệt

Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ

A. Gia công siêu âm

I. Khái niệm

II. Nguyên lý gia công

III. Cơ sở lý thuyết của gia công siêu âm

IV. Thiết bị và dụng cụ

V. Các thông số công nghệ

VI. Một số công nghệ gia công bằng siêu âm

VII. Đặc điểm – phạm vi ứng dụng

B. Gia công tia nước và gia công tia nước có hạt mài

I. Khái niệm

II. Nguyên lý gia công

III. Cơ sở lý thuyết

IV. Thiết bị và dụng cụ

V. Các thông số công nghệ

VI. Ưu điểm và phạm vi ứng dụng

C. Gia công dòng hạt mài

I. Khái niệm

II. Nguyên lý gia công

III. Một số thông số công nghệ

IV. Phạm vi ứng dụng

Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG HÓA

I. Nguyên lý gia công

II. Các phương pháp công nghệ

III. Các phương pháp gia công hóa

Chương 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐIỆN HÓA

I. Khái niệm

II. Nguyên lý gia công

III. Cơ sở lý thuyết

IV. Máy và dụng cụ gia công

V. Các thông số công nghệ

VI. Phạm vi ứng dụng

VII. Các phương pháp gia công điện hóa

Chương 5. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG NHIỆT

A. Phương pháp gia công tia lửa

I. Khái niệm

II. Cơ sở lý thuyết

III. Nguyên lý gia công

IV. Dụng cụ và thiết bị

V. Các thông số công nghệ

VI. Phòng cháy và phòng hộ lao động trong gia công tia lửa điện

VII. Các ứng dụng của gia công tia lửa điện

VIII. Đặc điểm và phạm vi ứng dụng

B. Phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện

I. Khái niệm

II. Nguyên lý gia công

III. Dụng cụ và thiết bị

IV. Các thông số công nghệ

V. Ưu – Nhược điểm và phạm vi ứng dụng

C. Phương pháp gia công chùm tia điện tử

I. Khái niệm

II. Nguyên lý gia công

III. Cơ sở lý thuyết

IV. Dụng cụ và thiết bị

V. Các thông số công nghệ

VI. Phạm vi ứng dụng và hướng phát triển

VII. Ưu – nhược điểm

D. Phương pháp gia công chùm tia laser

I. Khái niệm

II. Nguyên lý gia công

III. Cơ sở của phương pháp gia công bằng chùm tia laser

IV. Dụng cụ và thiết bị gia công

V. Các thông số công nghệ

VI. Ưu – Nhược điểm – Phạm vi ứng dụng và phương pháp phát triển

E. Phương pháp cắt hồ quang

I. Khái niệm cơ bản

II. Nguyên lý gia công

III. Dụng cụ và thiết bị gia công

IV. Các thông số công nghệ

V. Phạm vi ứng dụng

DOWNLOAD

 

 

 

 

4.3/5 - (6 bình chọn)

Bình luận với Facebook